Senat za światłami przez cały rok

Izba Wyższa – Senat przegłosowała 22 lutego przyjęcie poprawki do ustawy „O ruchu drogowym”, która wprowadzi w Polsce obowiązek jazdy na światłach przez cały rok. Na 86 obecnych na sali senatorów 80 było ZA, 4 PRZECIW a 2 WSTRZYMAŁO się od głosu.
Senat przyjął poprawkę i wprowadził swoje drobne zmiany, przez co ustawa wróci do Sejmu. Izba Niższa zajmie się nimi prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu. Wtedy pozostaje już tylko podpis Prezydenta!
autor: T.K.

Reklama