przeglądanie Kategoria

Straż graniczna

Wizyta dzieci uchodźców wojennych

W trakcie pobytu w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dzieci zapoznały się ze specyfiką służby w Straży Granicznej i historią naszej formacji. Odwiedziły „Epi-Centrum nauki” w Białymstoku, gdzie obejrzały Wystawę Główną…

Reklama

Uciekał

Do ujawnienia nielegalnych wyrobów akcyzowych doszło w nocy (23.05.2023 r.) podczas prowadzenia czynności służbowych na terenie gminy Giby. Funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań…

Bez prawa jazdy

W piątek (19.05.2023 r.)  około 8.00 rano w miejscowości Stacja Waliły patrol Straży Granicznej przystąpił do kontroli opla na polskich numerach rejestracyjnych, którym podróżowały 3 osoby. Kierowca zignorował sygnały do zatrzymania się i …

Reklama

Granica Państwa

Nielegalni migranci ujawnieni zostali na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Narewce, Mielniku, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Czeremsze. W okolicach Płaskiej 5 cudzoziemców przedostało się przez rzekę graniczną Wołkuszanka. 20…

Miniony weekend na granicy polsko

Wczoraj (21.05.) odnotowano 116 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Tego również dnia 32 osoby, które znajdowały się przy zaporze po stronie RB na widok polskich patroli cofnęły się w głąb Białorusi. W sobotę…

Osiemnastego maja na granicy

Wbrew przepisom polsko – białoruską granicę usiłowali pokonać obywatele Indii, Afganistanu, Somalii, Erytrei, Jemenu, Etiopii, Nigerii, Bangladeszu i Togo. Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z…

Reklama

Przez zieloną granicę do Polski

Nielegalni migranci ujawnieni zostali na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w  Narewce, Mielniku, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i Płaskiej. Byli wśród nich obywatele Indii, Iraku, Iranu, Afganistanu, Syrii, Jemenu, Czadu, Erytrei,…

Reklama

Akcja honorowego krwiodawstwa

Wczoraj (11.05.2023 r.) na terenie komendy oddziału gościliśmy ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Białegostoku. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w akcji „Na Straży Życia”. Łącznie krew oddało 35 osób w tym 3 …

Nielegalnej migracji mówimy STOP

Determinacja cudzoziemców do nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy zwiększa się i nie jest podyktowana chęcią uzyskania ochrony w Polsce, ale możliwym szybkim przedostaniem się przez nasz kraj do Europy Zachodniej. Coraz…

Ćwiczenia „Łasica 2023”

Wtorkowe działania modułu gaszenia pożarów lasów z użyciem pojazdów GFFFV pod kryptonimem „ŁASICA 2023” miały za zadanie sprawdzenie gotowości Straży Pożarnej do wyjazdu na akcje oraz praktyczne możliwości budowy bazy operacyjnej poza…

Reklama

Pożar po stronie białoruskiej

Około południa polskie służby patrolując granicę naszego państwa po białoruskiej stronie zauważyły unoszące się kłęby dymu. Natychmiast powiadomiono dyżurnego placówki w Białowieży o zauważonym pożarze. Informacja została przekazana…