przeglądanie Kategoria

Zdrowie i uroda

Reklama

Rehabilitacja szansą na powrót do pracy

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z tej możliwości mogą skorzystać także…

Nowa karetka w Stawiskach

– Stawiski to miejscowość przy drodze ekspresowej S61, oddalona od Łomży, Kolna i Grajewa. Aby szybko i zgodnie ze standardami obowiązującymi w ratownictwie medycznym udzielać pomocy potrzebującym, ambulans jest tu bardzo potrzebny. Mam…

Reklama

Powrót do zdrowia – powrót do pracy

Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z…

Reklama

Reklama

Reklama