Reklama

„Kierunek Wschód VI” ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dzień Mężczyzny z Teatrem Dramatycznym Jubileusz…

„Kierunek Wschód” to przegląd teatralny prezentujący kulturę pogranicza, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Festiwal jest kontynuacją kontaktów z zespołami z zagranicy oraz z innymi teatrami i artystami z naszego kraju. Ministerstwo na szóstą edycję projektu przyznało kwotę w wysokości 200 tys. zł.

– Kolejne edycje Festiwalu utwierdzają nas w przekonaniu, że podejmowanie tego typu przedsięwzięć jest ważne i potrzebne nie tylko dla widzów, lecz także dla artystów z Europy Wschodniej. W ubiegłym roku dużą niewiadomą była strona białoruska, ponieważ sytuacja polityczna niestety nie sprzyjała działalności artystycznej i współdziałaniu z teatrami białoruskimi. Dramat wojny za naszą wschodnią granicą sprawił, że w sposób szczególny będziemy chcieli wesprzeć w tym roku ukraińskich twórców. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że „Kierunek Wschód” został doceniony i wsparty finansowo przez Ministerstwo – zauważa Piotr Półtorak, Dyrektor Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Na przestrzeni lat w Białymstoku wystąpili artyści z: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Gruzji czy Armenii.

– Ostatnie wydarzenia w Ukrainie, uzmysłowiły nam jeszcze bardziej, jak ważna jest współpraca w obszarze kultury i wymiana doświadczeń z partnerami zza naszej wschodniej granicy. W chwilach takich jak te, możemy się wzajemnie wspierać i pomagać sobie. Zarówno ubiegłoroczna edycja, jak i tegoroczna, okazują się być przestrzenią prezentacji sztuki dla artystów, którzy z dnia na dzień stracili swoje miejsca pracy – mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Jak dodaje aktorzy z Białorusi w wyniku represji, artyści z Ukrainy w wyniku wojny. Wyjaśnia także, że z roku na rok „Kierunek Wschód” staje się więc coraz ważniejszym wydarzeniem artystycznym i rzeczywistym miejscem międzynarodowych spotkań.

Festiwal odbędzie się na przełomie września i października. Wzorem lat ubiegłych –instytucja planuje po każdym spektaklu panele dyskusyjne oraz spotkania z twórcami w klubie festiwalowym.

źródło: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki
oprac.: Cezary Rutkowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama