Reklama

Wyroki skazujące dla członków międzynarodowej grupy przestępczej.

Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Wydział Operacyjno-Śledczy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Trzy zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się nielegalną produkcją papierosów i wprowadzaniem ich do obrotu funkcjonowały w okresie od 2013 roku do czerwca 2016 roku.  W trakcie prowadzenia postępowania zabezpieczono w sumie cztery nielegalne fabryki papierosów, w tym trzy kompletne linie produkcyjne. Czynności przeprowadzono w kilku miejscowościach województwa podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz zachodniopomorskiego. Łącznie zabezpieczono ponad 10,2 mln sztuk papierosów, ponad 7,2 ton tytoniu oraz 1010,54 g amfetaminy.

Aktem oskarżenia objęto 41 osób, z czego 3 obywateli Polski i jednego obywatela Armenii oskarżono o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Spośród wszystkich oskarżonych 34 osoby skazano na karę bezwzględnego pozbawienia wolności na okres od 10 miesięcy do 6 lat, kary grzywny w  kwotach od 10 tys. zł do 420 tys. zł, przepadek równowartości korzyści majątkowych w kwotach od 7,3 tys. zł do ponad 8,3 mln zł oraz obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego – producenta papierosów – określonych kwot od blisko 93 tys. zł do ponad 814 tys. zł. Pozostali oskarżeni zostali skazani na kary pozbawienia wolności w  zawieszeniu, kary grzywny, zaś wobec jednego z oskarżonych postępowanie umorzono z uwagi na jego śmierć.

Wyrok jest nieprawomocny.

Poniżej link do materiału z ujawnienia  jednej z nielegalnych fabryk do tej sprawy.

https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/17923,Zlikwidowano-nielegalna-fabryke-papierosow.html

Reklama