Reklama

Inwestycja Wodociągów z dofinansowaniem UE

To nie pierwszy raz, kiedy Wodociągi Białostockie z powodzeniem sięgają po środki unijne na swoje inwestycje. Tym razem dofinansowanie wyniesie prawie 2,4 mln euro. Przedsiębiorstwo już piąty raz realizuje inwestycje w modernizację infrastruktury sanitarnej – aktualnie we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Lutskvodokanal” w Łucku na Ukrainie.

Wspólny projekt pt. „Bezpieczna kanalizacja dla zdrowego środowiska: rozwiązania transgraniczne Łucka i Białegostoku” jest na liście 44 przedsięwzięć (spośród 132 uczestniczących w konkursie), którym przydzielono dofinansowanie z Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

Prawie 2,4 mln euro unijnego wsparcia finansowego zostanie równo podzielone pomiędzy beneficjenta wiodącego („Lutskvodokanal”) i partnera projektu (Wodociągi Białostockie). W Białymstoku pokryje ono modernizację jednego z głównych kanałów sanitarnych (na odcinku od rzeki Białej w rejonie ul. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek) oraz zakup i montaż przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w zmodernizowanym kolektorze sanitarnym (wraz z przekazem danych do systemu informatycznego). W efekcie kanalizacja w tym miejscu będzie uszczelniona, a to zredukuje napływ ścieków do rzeki i wód gruntowych. Wyeliminowane zostanie przenikanie do kanału wód z gruntu i rzeki, spadnie również uciążliwość odorów gromadzących się w kolektorze.

Projekt obejmuje też szeroko zakrojoną informację oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami, a także działania edukacyjne i promocyjne w celu świadomego, bezpiecznego dla otoczenia, korzystania z sieci kanalizacyjnej.

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027, przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r., ma wspierać procesy rozwojowe na pograniczu tych dwóch krajów. Skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze.

Opracowanie: Agnieszka Błachowska

Źródło: Miasto Białystok

Reklama

Reklama