Reklama

Wsparcie z budżetu województwa na działania w sferze nauki i wychowania

Warsztaty, obozy, wycieczki czy publikacje z zakresu szkolnictwa. W czwartek, 19 stycznia, zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na działania edukacyjne. Do rozdysponowania jest 60 tys. zł. Wnioski można składać do 3 marca br.


Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia realizowane między końcem kwietnia a końcem grudnia tego roku. Oferty mogą składać m.in.: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia samorządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, które prowadzą działalność statutową w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

– To kolejny konkurs, dzięki któremu wesprzemy m.in. młodych ludzi, ale też ich nauczycieli w możliwości rozwijania swoich umiejętności. Kształtowanie odpowiednich postaw, czy podnoszenie kompetencji cyfrowych to obszary, które z pewnością zainteresują młode pokolenie – mówił Marek Malinowski, członek zarządu województwa, odpowiedzialny m.in. za obszar edukacji.

Zgłaszane do konkursu inicjatywy powinny dotyczyć:

  • działań wspomagających kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji;
  • działań wzmacniających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży;
  • działań na rzecz szerszego poznania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy;
  • wspomagania skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Oferty na realizację projektów można składać od 9 lutego do 3 marca br. Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną w systemie witkac.pl.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Ewa Dąbrowska z Departament Edukacji, Sportu i Turystyki urzędu marszałkowskiego, tel. 85 66 54 535.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nastąpi w kwietniu br.

oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Anna Augustynowicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama