Reklama

Trwa nabór do Nagród Sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego za rok 2022

Do 10 lutego można składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego oraz o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w 2022 r. Nagrody przyznawane są osobom fizycznym zamieszkującym województwo podlaskie.

Doroczne nagrody za osiągnięcia sportowe za 2022 r. przyznawane są w następujących kategoriach:

 • Najlepszy Sportowiec;
 • Najlepszy Młody Sportowiec;
 • Najlepszy Sportowiec z Niepełnosprawnościami;
 • Najlepszy Trener;
 • Za całokształt działalności w zakresie sportu.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne:

 • za wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie w sportach olimpijskich, sportach osób z niepełnosprawnościami oraz współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez ministra właściwego w sprawach sportu,
 • za osiągnięcia w dziedzinie szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz,
 • w uznaniu za całokształt działalności w zakresie sportu.

Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody sportowej Marszałka Województwa Podlaskiego mogą składać działające na terenie województwa podlaskiego: kluby sportowe, okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej.

Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w sportach należących do sportów olimpijskich i paraolimpijskich w 2022 r.

Podstawowymi kryteriami otrzymania nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe jest uzyskanie jednego z następujących wyników sportowych w 2022 roku w sportach olimpijskich i paraolimpijskich:

 • Zajęcie miejsca 1 – 6 w Igrzyskach Olimpijskich/Paraolimpijskich,
 • Zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Świata,
 • Zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Europy,
 • Zajęcie miejsca 1 – 3 w Mistrzostwach Polski.

Nagrody sportowe przyznawane są osobom fizycznym mieszkającym na obszarze województwa podlaskiego. Za sporty olimpijskie lub paraolimpijskie uznaje się sporty, które były rozgrywane podczas zimowych lub letnich igrzysk olimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe mogą składać: kluby sportowe, okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej, zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującym regulaminem przyznawania nagród. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Sportu (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki) tel.: 85 66 54 486 lub 85 66 54 483.

Na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Handlowa 6
15-399 Białystok

Wnioski oraz regulamin są dostępne w załączniku.

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP
oprac.: Paulina Dulewicz

Reklama