Reklama

Przez Warszawę do Policji

  Pojawił się kolejny sposób na wstąpienie do Policji. Ku rozczarowaniu pań mogą z niego skorzystać jedynie poborowi i to co najmniej ze średnim wykształceniem. Żeby zostać białostockim stróżem prawa przez prawie rok czeka ich służba patrolowa tyle, że nie w rodzinnym mieście, a Warszawie, Łodzi czy Poznaniu.

  Nie od dzisiaj wiadomo, że służba w Policji choć niebezpieczna, ciężka i odpowiedzialna jest gwarancją stabilności finansowej. Ostatnio setki kandydatów usiłowały przejść przez gęste sito testów. Ponieważ wolnych miejsc jest nadal więcej niż chętnych spełniających policyjne kryteria (szczególnie sprawności fizycznej) Policja zdecydowała się na uruchomienie nowej ścieżki doboru. Każdy poborowy, który ma co najmniej średnie wykształcenie, może zostać przyjęty do Policji, pod warunkiem odsłużenia (w ramach zasadniczej służby wojskowej) 12 miesięcy w oddziałach prewencji.

  Jak zostać policjantem? Najpierw należy zadeklarować w WKU gotowość służby w oddziale prewencji, później zgłosić się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Po przejściu testu sprawności fizycznej i sprawdzeniu w rejestrach karnych czeka jeszcze badanie lekarskie w wojewódzkim szpitalu MSWiA (zawierające standardowy test psychologiczny).Jeśli wszystko pójdzie dobrze w ramach służby kandydackiej poborowi (otrzymują przez 12 miesięcy 450 złotych żołdu) zaliczą elementy szkolenia podstawowego.

  W czasie służby w oddziale prewencji, osoby, które zdecydują się wstąpić do Policji, będą musiały zaliczyć (w 10 – 11 miesiącu służby) test psychologiczny, podobny do stosowanego w doborze powszechnym oraz rozmowę kwalifikacyjną (tzw. wywiad zorganizowany, sprawdzający motywację kandydata). Pomyślne zdanie obu testów wraz z dobrą opinią przełożonych z oddziału prewencji, będzie gwarantowało przyjęcie do Policji! Po przyjęciu do służby czeka ich jedynie miesiąc uzupełniającego kształcenia, następnie rozpoczną pracę, przede wszystkim w służbie patrolowej.

  W tym roku przygotowano w całym kraju 3100 miejsc dla osób, które chciałyby wojsko odsłużyć w oddziałach prewencji i w ten sposób ubiegać się o przyjęcie do pracy w Policji. Niestety mimo znakomitej opinii jaką cieszy się białostocki Oddział Prewencji, oddziały w których funkcjonować będzie służba kandydacka zlokalizowano w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu. Dlaczego? Naszym lokalnym politykom jak zwykle zabrakło wyobraźni i funduszy.

Reklama