Reklama

Konferencja o perspektywie rozwoju suwalskiego subregionu

Gości konferencji przywitał europoseł Krzysztof Jurgiel, organizator wydarzenia, który przedstawił także cele oraz zagadnienia omawiane podczas dyskusji panelowych.

– Dzisiejsza konferencja ma na celu przekazanie informacji, wymianę myśli i poglądów na temat perspektywy finansowej unijnej polityki rozwoju. Głównym dokumentem legislacyjnym w Polsce w tych kwestiach jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która została uchwalona w 2006 r. W 2020 r. wprowadzono nowy model zarządzania tą dziedziną, gdzie jest zwiększona m.in. rola społeczności lokalnej – mówił europoseł.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła zebranym m.in. główne zmiany w zarządzaniu polityką rozwojową w Polsce oraz podział środków europejskich  w ramach nowej perspektywy finansowej. Mówiła też o tym na jaką ilość unijnych pieniędzy mogą liczyć polskie subregiony.

– Subregiony z Polski wschodniej potrzebują bodźca rozwojowego, by dogonić gospodarczo pozostałe. Suwalski, w którym dzisiaj gościmy, będzie mógł liczyć na pieniądze pochodzące z różnych programów – mówiła sekretarz stanu.

Marszałek Artur Kosicki zaznaczył, że w nowej unijnej perspektywie finansowej, dzięki dobrej współpracy między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, a podlaskim samorządem nasze województwo otrzyma środki europejskie w wysokości blisko 1,3 mld euro.

– Te pieniądze będą do wykorzystania przez lokalne samorządy, przedsiębiorstwa. To jest bardzo ważne i odbieram to jako negocjacyjny sukces polskiego rządu. Więcej pieniędzy dla regionu umożliwi zrealizowanie wielu projektów. W ramach naszego programu regionalnego wsparcie będzie dotyczyło m.in. sektora przedsiębiorstw, cyfryzacji, OZE, błękitno-zielonej infrastruktury, rynku pracy, edukacji, kultury, turystyki, sektora ochrony zdrowia, infrastruktury społecznej – powiedział marszałek.

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama