Reklama

Konkurs „Organizacja ucząca się 2022”

Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną oraz zostaną uhonorowani tytułem „Organizacji uczącej się 2022”. Dodatkową nagrodą jest promocja zwycięzców na lokalnym rynku pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w terminie do 30 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria oceny, informacja o nagrodach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie WUP w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2022”.

oprac.: Małgorzata Sawicka

Reklama