Reklama

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Na terenie Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy Ciołkowskiego 1, w piątek (19.04) odbędzie się etap rejonowy Mistrzostw Pierwszej Pomocy, którego organizatorem jest Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.


Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków, poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Mistrzostwa przeprowadzane są w trzech etapach: rejonowym, okręgowym i centralnym, w którym spotka się 16 najlepszych drużyn z każdego z województw.

W etapie rejonowym  pięcioosobowe drużyny będą się mierzyć z zaplanowanymi pozorowanymi zdarzeniami zagrożenia życia i zdrowia, w tym z wypadkami i innymi nagłymi zdarzeniami losowymi. Umiejętności indywidualne, praca w zespole, wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia będą oceniane przez profesjonalne jury, w skład którego wchodzą ratownicy medyczni i instruktorzy pierwszej pomocy.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ufundował puchary oraz nagrody zwycięskim drużynom etapu rejonowego i okręgowego, sędziom i statystom biorącym czynny udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

oprac.: Monika Pańko

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama