Reklama

Czemu kryzys energetyczny nie wywołał wśród firm boomu na OZE?

Dla 67% polskich firm wzrost kosztów energii elektrycznej to problem. Dla co czwartego przedsiębiorcy prąd jest tym towarem, którego podrożenie najbardziej utrudniło działalność firmy w ostatnim czasie. I choć w takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem wydaje się być przestawienie firmy na alternatywne źródła energii, jakimi są OZE, to przedsiębiorcy podchodzą do tego ostrożnie.

Aż 76,4% ankietowanych przedsiębiorców deklaruje pogorszenie swojej sytuacji, co dokumentują między innymi wyniki najnowszego badania¹ Fundacji Firm Rodzinnych. W takim wypadku biznes szuka oszczędności i sposobów na niższe wydatki, zwłaszcza w zakresie kosztów stałych, a do takich zalicza się koszt nośników energii.

Przy obecnie galopujących cenach prądu przestawienie się na ten pozyskiwany z OZE wydaje się być logicznym wyjściem. Szczególnie, że nie chodzi tylko o bezpieczeństwo finansowe, lecz i biznesowe firm. Jak pokazało wspomniane badanie aż dla 67% polskich przedsiębiorstw rodzinnych wzrost kosztów energii jest problemem. Prąd jest też wskazywany jako ten produkt w koszyku zakupów, którego wzrost ceny widocznie utrudnił prowadzenie działalności. Tymczasem korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr czy woda jest drogą do oszczędności, niezależności od dostawców prądu i zyskania poczucia energetycznego bezpieczeństwa.

Jednak na pytanie „Czy użytkują Państwo instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE)?” twierdząco odpowiedziała tylko połowa ankietowanych firm. Z jakich powodów nie zdecydowały się na to pozostałe? Wśród czynników, dla których firmy nie podjęły inwestycji w OZE wskazano: przewidywany brak zwrotu zainwestowanego kapitału (31%), brak odpowiedniego programu dofinansowań (22%) i brak środków finansowych (19%). Jako kolejne powody zaznaczano: fakt wynajmowania lokali/budynków (18%), brak przydatności tego typu inwestycji (15%) oraz niezrozumiałe regulacje prawne (13%).

Są jednak przedsiębiorstwa, które mimo wspomnianych barier sięgają po prąd z OZE.– Energooszczędny sklep, to zbiór rozwiązań w zakresie oszczędności energii elektrycznej i energii cieplnej, jakie proponujemy przedsiębiorcom zrzeszonym w naszej siecimówi Tomasz Baranowski z Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan. – Promujemy m.in. zakładanie instalacji fotowoltaicznych i pokazujemy, jak rozwiązania OZE realnie zmniejszają koszty funkcjonowania sklepu. Zachęcamy do tego także za pomocą rankingu „Eko lider Lewiatana”, w którym wyróżniamy placówki najlepsze w zakresie energooszczędności. Ranking cieszy się powodzeniem, działa motywująco, dlatego planujemy kolejną edycję. Chcemy też zwracać uwagę przedsiębiorców, że można, a wręcz trzeba, prowadzić ekologicznie odpowiedzialny sklep – dodaje Baranowski.

Proekologiczne zaangażowanie przedsiębiorstwa jako jedna z motywacji inwestycji w OZE jest dziś istotne w kontekście oczekiwań konsumentów. Aż dla 75% Polaków ważne jest, aby firmy wspierały dbanie o dobro ludzi, zwierząt i planety, zaś 70,5% wymaga działań informacyjnych i edukacyjnych, mających pozytywny wpływ na ludzi i środowisko – co wykazały z kolei wyniki badania przeprowadzonego w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy², stworzonej przez PSH Lewiatan.

Na ekologiczną odpowiedzialność, jako jeden w głównych czynników inwestycji firm w OZE, wskazuje także Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firm Rodzinnych: Na troskę o środowisko naturalne jako motywację, która stoi za decyzją inwestycji w OZE, wskazało aż 53% respondentów naszego badania. To nie zaskakuje, ponieważ przedsiębiorcy z firm rodzinnych są bardzo wrażliwi na kwestie środowiskowe. Będąc odpowiedzialnymi za swoje rodziny, wiedząc, że ich firmy to dorobek pokoleń i dla pokoleń, szczególnie intensywnie angażują się w działania proekologiczne. Ziemia jest jedna i jest to nasz wspólny dom, jeżeli nie zadbamy o to miejsce teraz, nasze wnuki nigdy doświadczą natury w znanej nam postaci. Nie możemy zapominać, że sami jesteśmy jej częścią, a nasz ślad na ziemi jest istotny. Jednocześnie wiemy, że każda inwestycja w firmach rodzinnych jest rozpatrywana wielokrotnie i z dużą ostrożnością. Potrzeba nam wiedzy z wielu dziedzin, a także wiarygodnych źródeł, na jakich możemy oprzeć swoje długoterminowe inwestycje, aby dla naszych sukcesorów stały się pomocą, a nie obciążeniem dodaje Gierczak-Grupińska.

¹ Badanie „Fundacji Firmy Rodzinne o sytuacji gospodarczej rodzinnych przedsiębiorstw i ich zaangażowaniu w inwestycje z obszaru OZE” , październik 2022. Szczegóły: Fundacja Firmy Rodzinne, ffr.

² Badanie Oczekiwania konsumenckie” zostało przeprowadzone w ramach inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy w lutym 2022 roku. Głównym celem badania było rozpoznanie najważniejszych oczekiwań konsumentów wobec firm/marek/sieci, z których oferty korzystają. Celem inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy jest promowanie polskiej przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsiębiorców w wyzwaniach z jakimi mierzą się na co dzień w prowadzeniu działalności. Inicjatywa została stworzona przez Polską Sieć Handlową Lewiatan na początku 2021 roku.

Informacja prasowa

Reklama