Reklama

Młodzi i profesjonalni twórcy wyróżnieni

Dwunastu twórców profesjonalnych oraz czterech młodych twórców – po pierwszym naborze – otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku w 2023 r. Dzięki temu zostanie zrealizowanych kilkanaście różnorodnych projektów. Łączna wartość przyznanych stypendiów to 245 tys. zł.

Dwunastu twórców profesjonalnych otrzyma roczne stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na rok 2023. Przyznane wsparcie finansowe wynosi łącznie 189 tys. zł.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 42 wnioski w sprawie przyznania stypendiów artystycznych twórcom profesjonalnym na 2023 r. W wyniku oceny formalnej 10 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejne 32 wnioski złożone zostały w 7 dziedzinach (7 – muzyka, 4 – literatura, 6 – sztuki wizualne, 4 – teatr, 4 – sztuka filmowa, 5 – upowszechnianie kultury, 2 – fotografia).

Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu na 2023 rok 12 stypendiów artystycznych osobom profesjonalnie zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Stypendyści 2023 roku to:

 1. Michał Jarmoszuk, w dziedzinie: muzyka, projekt pn. Nagranie materiału i wydanie autorskiego albumu muzycznego wraz z promocją (12 tys. zł)
 2. Eligiusz Buczyński, w dziedzinie: literatura, projekt pn. „Książka Hotelowa” (14 tys. zł)
 3. Barbara Strzymińska-Zdanewicz, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt pn. „Białystok nocą” (15 tys. zł)
 4. Urszula Dąbrowska, w dziedzinie: upowszechnianie kultury, projekt pn. Reportaż książkowy o fotografie Białegostoku – Bolesławie Augustisie (14 tys. zł)
 5. Przemysław Figiel, w dziedzinie: muzyka, projekt pn. Fuzja rodzimego folku z muzyką progmetalową – płyta autorska Przemysława Figla wraz z zespołem Bright Ophidia i gośćmi (12 tys. zł)
 6. Martyna Štĕpán-Dworakowska, w dziedzinie: sztuki wizualne, projekt pn. „Mi moja” (12 tys. zł)
 7. Marcin Tomkiel, w dziedzinie: teatr, projekt pn., „Skowyt” – spektakl teatru lalek, inspirowany poematem „Skowyt” Allena Ginsberga (20 tys. zł)
 8. Bernarda Anna Bielenia, w dziedzinie: teatr, projekt pn. „Dlaczego tu jestem” – czytanie performatywne na podstawie autorskiego scenariusza (17 tys. zł)
 9. Monika Marciniak, w dziedzinie: upowszechnianie kultury, projekt pn. „Relacje. Podaj dalej” (18 tys. zł)
 10. Dariusz Chociej, w dziedzinie: muzyka, projekt pn. „Podlasie – słowem i dźwiękiem” (17 tys. zł)
 11. Cezary Chwicewski, w dziedzinie: sztuka filmowa, projekt pn. „Czy pamiętasz ten Białystok”? – film dokumentalny o życiu w Białymstoku w kultowych dekadach lat 80. i 90. na podstawie autorskiego archiwum zdigitalizowanych taśm VHS zebranych od mieszkańców Białegostoku (18 tys. zł)
 12. Karol Smaczny, w dziedzinie: teatr, projekt pn. „MIT” – spektakl teatru lalek, inspirowany ważnymi pozycjami kanonu literatury: „Mitologią” Jana Parandowskiego oraz „Małym Księciem” Antoine’a de Saint-Exupery’ego (20 tys. zł)

Przyznano także stypendia młodym twórcom. Wsparcie finansowe dla czterech osób wynosi łącznie 56 tys. zł.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 21 wniosków w sprawie przyznania stypendiów artystycznych młodym twórcom na 2023 rok. W wyniku oceny formalnej 6 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych. Kolejnych 15 wniosków złożonych zostało w 6 dziedzinach (6 – muzyka, 2 – sztuki wizualne, 2 – teatr, 1 – sztuka filmowa, 1 – literatura oraz 3 – upowszechnianie kultury). Wnioski zostały zaopiniowane przez komisję stypendialną.

Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 4 stypendiów artystycznych młodym twórcom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na 2023 rok, w tym dwóch rocznych i dwóch na pierwsze półrocze.

Stypendyści 2023 roku to:

Stypendia roczne:

 1. Tina Kaczyńska-Lech, dziedzina: muzyka, projekt pn. „Nocą za dnia” (12 tys. zł)
 2. Anton Ilyin, dziedzina: teatr, projekt pn. „71A” (17 tys. zł)

Stypendia półroczne:

 1. Piotr Maksim, dziedzina: muzyka, projekt pn. „Ze stali” (12 tys. zł)
 2. Zuzanna Praczuk, dziedzina: sztuki wizualne, projekt pn. „Pokój pełen dobroci” (15 tys. zł)

W budżecie Miasta na 2023 rok na stypendia młodym i profesjonalnym twórcom zaplanowano 300 tys. zł (podobnie jak w roku 2022). Łącznie w pierwszym naborze przyznano stypendia o wartości 245 tys. zł.

Na stypendia młodym twórcom na drugie półrocze 2023 r. pozostało do rozdysponowania 55 tys. zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Kultura”.

Opracowanie: Kamila Bogacewicz

Źródło: Miasto Białystok

Reklama