Reklama

Zgłoszenia do projektu „Lekcja:Enter”

W dniu 30 sierpnia o godz. 11 na platformie Clickmeeting organizowane jest spotkanie informacyjne dot. organizowanych szkoleń w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Na spotkanie obowiązują zapisy, osoby zainteresowane prosimy o wysłanie e-maila na adres: a.swiatek@potest.pl.   

Jeśli chcą Państwo już teraz zgłosić szkołę do projektu, zapraszamy do uzupełnienia załącznika nr 1 – Zgłoszenie do udziału w projekcie, podpisanie go i odesłanie skanem na adres: a.swiatek@potest.pl

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się w załączonym do e-maila pliku pt. „Informacje na temat projektu”.

źródło: Centrum Edukacji Nauczycieli Potest
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Kamil Timoszuk

Reklama