Reklama

Zarząd województwa przyznał stypendia 50 najlepszym uczniom z regionu

To laureaci konkursów, olimpiad lub turniejów na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym. Mają najwyższe średnie ocen za naukę. W czwartek, 3 listopada br., zarząd województwa przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 pięćdziesięciorgu uczniom z regionu.

Kwota wsparcia wynosi 4 tys. zł dla jednego stypendysty. Jest przyznane za 10 miesięcy nauki w poprzednim roku szkolnym i zostanie wypłacone jednorazowo.

–Chcielibyśmypogratulowaćwszystkim,którychosiągnięciaw naucesą takwysokie.Jesteśmydumni,że w województwiepodlaskimmamytakwieluzdolnychuczniów– mówiłMarekMalinowski,członekzarząduwojewództwaodpowiedzialnym.in.za sektoredukacji.

W tym roku do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 110 wniosków uczniów, których wyniki kwalifikowały ich do zdobycia stypendium. Z tej grupy komisja wybrała 50 najlepszych.

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce od 2016 roku.

W załączeniu pełna lista tegorocznych stypendystów.

Lista stypendystów 2021/2022

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowka-Matys
fot.: UMWP

Źródło: https://podlaskie.eu

Reklama