Reklama

Szkoła w kontekście działań militarno-obronnych

Funkcjonowanie placówek oświatowych w sytuacji podwyższonej gotowości obronnej państwa, cyberbezpieczeństwo w instytucjach publicznych i zasady udzielania pierwszej pomocy – to tylko niektóre z tematów konferencji zorganizowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Podlaski Batalion Obrony Terytorialnej. Spotkanie skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół odbyło się we wtorek, 8 listopada w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Uczestniczył w nim marszałek Artur Kosicki.

Marszałek przyznał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej tego rodzaju konferencje są bardzo potrzebne.

–Ta niezbędna,podstawowawiedzaz zakresubezpieczeństwai obronnościjestprzekazywanadyrektoromszkół,a tymsamymmłodzieży.Zależynam,abyta wiedzabyłajaknajbardziejpowszechnai oczywiściezależynam,abyz niejnigdynietrzebabyłokorzystać– mówiłArturKosicki.

Podziękował organizatorom konferencji, a w szczególności podlaskim terytorialsom.

–Zawszemożnana wasliczyć,przypomnętylko,jakbardzopomagaliściew czasiepandemiii wczasiekryzysumigracyjnegona polsko-białoruskiejgranicy.Chylęczołai jestemdumnyz was,z tego,jakwypełniacieswojąsłużbę– dodał,podkreślając,że zaangażowaniemilitarnerząduRP jestw Podlaskiemcorazwiększe. 

Prelegenci konferencji skupili się przede wszystkim na zasadach funkcjonowania szkół w trybie kryzysowym.

– Do nauczania w trybie kryzysowym przygotowała nas pandemia – mówił Lesław Szulżuk z Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Reklama

Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe – to wszystko nawet obecnie w Ukrainie pozwala na funkcjonowanie systemu edukacji. Jednak w czasie wojny sytuacje zagrożenia życia są dużo mniej przewidywalne, to np. działania wymagające ewakuacji uczniów i pracowników. Informacje na ten temat, w tym akty prawne regulujące działania w tym zakresie, również prezentowano podczas spotkania. 

Por. Marcin Dąbrowski, dowódca kompanii w 11. Batalionie Lekkiej Piechoty w Białymstoku, a także instruktor SERE (survival, evasion, resistance, extraction) zaprezentował poradnik na czas kryzysu i wojny – „Bądź gotowy”. W książeczce znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zachowań zabezpieczających życie i zdrowie nasze i naszych bliskich w sytuacjach kryzysowych. Autorzy podręcznika zalecają m.in.: przeprowadzenie szczerych rozmów z dziećmi na temat potencjalnego zagrożenia, wyznaczenie w miarę bezpiecznych miejsc w domu czy na osiedlu – należą do nich piwnice i pomieszczenia bez okien. Należy też ustalić miejsce kontaktowe, w którym rodzina, bądź grupa spotka się po przypadkowym rozdzieleniu – miejsce, do którego każdy bez przeszkód będzie mógł dotrzeć. Trzeba być gotowym na alerty oraz w miarę możliwości zachować spokój.

O innego rodzaju zagrożeniach, tych związanych z dezinformacją mówił prof. Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Zwrócił m.in. uwagę na powielanie przez media, bardzo często nieświadomie, informacji nie poddanej sprawdzeniu, przekazu, który ma u odbiorców wytworzyć oczekiwany pogląd, wprowadzić w błąd.

W programie spotkania znalazły się również wykłady o cyberbezpieczeństwie, terenoznawstwie oraz przygotowanie do szkolenia strzeleckiego.

W konferencji oprócz dyrektorów szkół i nauczycieli wzięli udział przedstawiciele służb  mundurowych.

Aneta Kursa
red.: Paulina Tołcz
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: https://podlaskie.eu

Reklama