Reklama

Wspaniały przykład patriotyzmu. Przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Jako przedstawiciel elewów, którzy właśnie złożyli przysięgę, wystąpił szeregowy Mateusz Kuczyński:

– W imieniu swoim i zgromadzonych kolegów pragnę złożyć serdeczne podziękowania naszym przełożonym za trud i poświęcenie, jakie złożyli w przygotowanie nas do służby – powiedział. – A dla nas największą motywacją podjęcia się tego wyzwania było i jest dobro naszej Ojczyzny.

W uroczystości udział wzięły licznie zgromadzone rodziny, a także zaproszeni goście, m.in. wojewoda Bohdan Paszkowski, przedstawiciele 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowego Centrum Rekrutacji, Kontrwywiadu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz wojskowi kapelani.

15 tys. w całym kraju

28-dniowe szkolenie obejmowało m.in. musztrę, regulaminy wojskowe oraz szkolenie z bronią. Teraz ochotnicy mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego, które będzie trwało 11 miesięcy i zostanie połączone z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej. Mogą również wstąpić do terytorialnej służby wojskowej albo przejść do rezerwy,

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła przyjęta w br. Ustawa o obronie Ojczyzny. Celem nowych przepisów jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie chcą w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przeszkolić w tym roku 15 tys. ochotników.

Barbara Likowska-Matys
fot.: Paweł Krukowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama