Reklama

Wizyta dzieci uchodźców wojennych

W trakcie pobytu w komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej dzieci zapoznały się ze specyfiką służby w Straży Granicznej i historią naszej formacji. Odwiedziły „Epi-Centrum nauki” w Białymstoku, gdzie obejrzały Wystawę Główną obejmującą kilkanaście obszarów tematycznych, których stanowiska dotyczyły dziedzin takich jak optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika i wiele innych. Z dużym zainteresowaniem uczestniczyły w warsztatach mikroskopowych, gdzie mogły zobaczyć w bardzo dużym powiększeniu między innymi żywe organizmy.


Podlaski Oddział Straży Granicznej na co dzień w realizacji swoich ustawowych zadań współdziała z Państwową Strażą Pożarną, dlatego też dodatkową atrakcją była wizyta w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Funkcjonariusze Straży Pożarnej pokazali dzieciom sprzęt wykorzystywany w akcjach ratowniczo – gaśniczych, a także scharakteryzowali specyfikę ich służby. Dzieci przy okazji wizyty w Straży Pożarnej zwiedziły Salę edukacyjną „Ognik” oraz miały niepowtarzalną okazję podania prądu wody z wozu bojowego.


Na zakończenie pobytu nasi goście wzięli udział w spotkaniu z zespołem Golec uOrkiestra i bawili się w rytm muzyki, którą zagrali artyści na swoim koncercie „Pomagamy razem IV” w Operze i Filharmonii Podlaskiej.


Podczas dnia pełnego wrażeń w Białymstoku gościom z Ukrainy towarzyszyli funkcjonariusze z Wydziału Organizacji i Promocji POSG.Podlaska Straż Graniczna

Reklama