Reklama

Wiadukt na obwodnicy Uhowa już otwarty

– To istotny element w ciągu komunikacyjnym z Białegostoku do Łap. Ale na tym nie poprzestaniemy. Jako zarząd województwa podjęliśmy decyzję, że w pierwszej kolejności nowe środki unijne przeznaczymy na budowę obwodnicy Łap i kolejnego odcinka tego ciągu, prowadzącego z Łap do Wysokiego Mazowieckiego. Będzie to projekt strategiczny dla rozwoju województwa, ujęty w strategii komunikacji, którą będziemy przyjmować na najbliższym posiedzeniu zarządu – zapowiedział Artur Kosicki.

Jak podkreślił, ta inwestycja była możliwa dzięki dobrej współpracy pomiędzy spółką skarbu państwa PKP PLK a Województwem Podlaskim. Marszałek podziękował również premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, którego zaangażowanie pozwala realizować ważne dla regionu inwestycje. Przykładem tego zaangażowania jest zwiększenie puli dla Województwa Podlaskiego w ramach perspektywy unijnej 2021-2027.

Szansa rozwojowa

Z kolei w imieniu mieszkańców okolicznych miejscowości zarządowi województwa podziękował Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap.

– To ogromna szansa rozwojowa dla Łap, zwłaszcza kiedy powstanie kolejny odcinek do Wysokiego Mazowieckiego – podkreślił.

Inwestycja jest ważna nie tylko dla łapian.

– Skorzystają z niej również mieszkańcy Turośni Kościelnej, Suraża, Poświętnego, powiatu siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz bielskiego. Będzie im łatwiej, bezpieczniej i szybciej dojechać do Białegostoku – zauważył Marek Malinowski.

Wiadukt widziany z góry

Bezkolizyjna jazda

Jerzy Leszczyński, radny wojewódzki, również podziękował zarządowi – w imieniu mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego – za deklarację budowy kolejnego odcinka z Łap do Wysokiego Mazowieckiego oraz za zakończenie tej inwestycji.

– Poprzedni zarząd planował, że wiadukt będzie wykonany w trakcie przebudowy drogi do Łap. Nie udało się, plany się pokrzyżowały, ale dobrze, że teraz został otwarty. Wreszcie możemy przejechać całą trasę bezkolizyjnie – powiedział radny wojewódzki Jerzy Leszczyński.

W otwarciu uczestniczyli również parlamentarzyści: senator Mariusz Gromko, poseł Mieczysław Baszko, radni wojewódzcy – Sebastian Łukaszewicz i Krzysztof Kondraciuk, starosta białostocki Jan Perkowski i wicestarosta Roman Czepe, radni powiatowi, radni miasta i gminy Łapy, a także przedstawiciele Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

***

Budowa wiaduktu była prowadzona od maja 2020 r. do 30 września br. Kosztowała ponad 13 mln zł. Powstały również drogi dojazdowe, wykonano odwodnienie. Inwestycja została dofinansowana w ramach unijnego projektu, a wkład własny pokryło PKP. Natomiast Województwo Podlaskie sfinansowało prace laboratoryjne i nadzór autorski (362 tys. zł).

Wiadukt stanowi brakujący element w ciągu nowo wybudowanej obwodnicy Uhowa, która została zrealizowana w ramach innego dużego projektu. Obejmował on budowę dróg wojewódzkich i obiektów inżynieryjnych na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy, Płonka Kościelna. Koszt tej inwestycji wyniósł około 180 mln zł, z tego dofinansowanie unijne pokryło blisko 155 mln zł, reszta została sfinansowana z budżetu województwa.

Barbara Likowska-Matys
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Kamil Timoszuk, Mateusz Duchnowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama