Reklama

Dotacje na zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej i integrację. Wydłużono terminu naboru wniosków

Ogłoszony nabór w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 obejmuje następujący typ projektu:

Kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym, służące aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich rodzin (w tym osób w kryzysie bezdomności) oraz osób biernych zawodowo,

oraz

działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie programu regionalnego.

Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Paulina Dulewicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama