Reklama

Sfotografuj łąkę kwietną

Miasto Białystok zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym „Białostockie łąki kwietne”. To szansa na uchwycenie piękna łąk i wygranie nagród rzeczowych. Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2019 r.

Konkurs jest związany z tegoroczną akcją zakładania łąk kwietnych w pasach drogowych oraz na działkach gminnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć maksymalnie 5 wybranych fotografii przedstawiających walory białostockich łąk. Każde zdjęcie należy opisać, wskazując dokładną lokalizację jego wykonania (np. nazwa ulicy, osiedla itp.). Konkurs jest adresowany do pełnoletnich osób mieszkających w Białymstoku.

Zachęcamy do udziału w konkursie. To dobra okazja, aby pokazać, jak piękne są białostockie łąki kwietne. Warto nie tylko doceniać ich walory estetyczne, ale też zwrócić uwagę na kwestie związane z oczyszczaniem powietrza, ochroną przyrody, bioróżnorodnością – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Fotografie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: dgk@um.bialystok.pl do końca września 2019 r. Należy do nich także dołączyć wypełniony i podpisany skan oświadczenia uczestnika (druk można pobrać ze strony lub w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2).

Na autorów najciekawszych zdjęć czekają nagrody rzeczowe. Najlepsze fotografie wyłoni komisja konkursowa, uwzględniając m.in. walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność pracy. Dziesięciu laureatów otrzyma m.in. książki, albumy przyrodnicze, kubki termiczne. Przed przystąpieniem do rywalizacji prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

W Białymstoku można już podziwiać łąki kwietne, na których zakwitły m.in. pola słoneczników. Wyznaczone tereny zostały obsiane różnymi odmianami bylin, roślin jednorocznych, zbóż, rzepaku i słoneczników. Łąki pochłaniają duże ilości szkodliwych pyłów i związków chemicznych, a także poprawiają estetykę miasta. Ponadto tworzą naturalne żerowiska dla owadów, np. pszczół, motyli oraz drobnych zwierząt.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok