Reklama

Dotacje na pompy i kolektory

Białostoczanie zainteresowani montażem pomp ciepła lub instalacją kolektorów słonecznych mogą od środy (7 sierpnia) ubiegać się o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku. Do dyspozycji mieszkańców jest 500 tys. zł. Wnioski można składać do 20 sierpnia.

Miasto dofinansuje zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na pompę ciepła lub instalację kolektorów słonecznych w prywatnych domach zlokalizowanych w Białymstoku. – To poszerzenie dotychczasowych działań służących ochronie powietrza, realizowanych w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku”– powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Zależy nam na tym, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza.

W ramach projektu Miasto Białystok planuje objąć dofinansowaniem ok. 100 gospodarstw domowych. Uprawnione do składania deklaracji są osoby fizyczne. Na dotacje dla mieszkańców przeznaczono 500 tys. zł. Dotacja może wynosić maksymalnie 45% poniesionych kosztów. Jedna osoba może więc otrzymać zwrot do 5 tys. zł. Koszty muszą zostać poniesione do 31 października 2019 r.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje do 20 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Białymstoku: w Departamencie Ochrony Środowiska (ul. Bitwy Białostockiej 2/2, sekretariat, pokój nr 200, II piętro) lub w Kancelarii Ogólnej (ul. Słonimska 1) w godzinach pracy urzędu.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

Kamila Bogacewicz

Źródło: Urząd Miejski Białystok