Reklama

Seniorzy zakończyli rok akademicki

Udowadniają, że kształcenie się nie ma wiekowych limitów i nauka jest dla wszystkich. Dziewięćdziesięcioro pięcioro absolwentów Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej otrzymało dyplomy. Jest to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Medycznego oraz Urzędu Miejskiego, przeznaczona dla osób powyżej 60 roku życia.

Uniwersytet Zdrowego Seniora prowadzony jest w Białymstoku od 2013 r. Ma na celu przede wszystkim poprawę zdrowego i aktywnego starzenia się. Do tej pory odbyło się sześć edycji zajęć, na każdą z nich przyjmowanych jest 50 osób po 60 roku życia. Zajęcia odbywały się 2 razy w miesiącu przez cały rok akademicki. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Pro Salute” we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.

Uczestnicząc w zajęciach praktycznych oraz w wykładach i spotkaniach ze specjalistami seniorzy zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych. Poszerzają swoje informacje na temat opieki medycznej, stosowania leków i suplementów diety w chorobach podeszłego wieku. W programie zajęć są także zajęcia aktywizujące ruchowo i z podstaw informatyki.

Absolwenci Uniwersytetu Zdrowego Seniora mogą kontynuować naukę na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Edukacja dotyczy zdrowia psychicznego osób w podeszłym wieku i podwyższania jakości ich życia. Program składa się z jedenastu wykładów. Seniorzy poznają m.in. najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące w tym wieku, podstawowe dane epidemiologiczne z zakresu psychiatrii, a także istotne informacje poruszające tematykę uzależnień w tej grupie wiekowej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

– Uniwersytety dla seniorów to niezwykle cenna inicjatywa, ponieważ ma na celu aktywizację osób starszych. Służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale też – co bardzo istotne w przypadku tej grupy wiekowej – integracji społecznej – powiedział zastępca prezydenta Zbigniew Nikitorowicz.

Kursy są prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Miasta. Miasto w grudniu 2018 r. podpisało 3-letnią umowę dotacyjną (2019 – 2021) na realizację obu uniwersytetów. Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie „Pro Salute”. Na finansowanie tych dwóch uniwersytetów Miasto Białystok przeznaczyło 135 tys. zł.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

Źródło: Urząd Miejski Białystok