Reklama

Seminarium „Wsparcie na starcie” w Wasilkowie

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy dysponuje placówkami: w Grajewie, Kolnie, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Zambrowie i Białymstoku.

– Tam młodzi ludzie mogą po lekcjach uczęszczać na zajęcia i spędzać czas. Uczestnicy również są zapraszani na różne wyjazdy, organizowane są dla nich wakacje, kolonie, staże zagraniczne oraz mogą liczyć na wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia – wyjaśniała Beata Matyskiel, Wojewódzki Komendant OHP w Podlaskiem.

Placówka w Wasilkowie to jedyny stacjonarny ośrodek OHP w Podlaskiem, gdzie młodzi ludzie przebywają przez całą dobę pod opieką psychologów, pedagogów, wychowawców.

– Do ośrodka mogą wciąż wstępować osoby, które ukończyły 15. rok życia. Placówka oferuje dobre perspektywy zawodowe – zapewniła Beata Matyskiel – Dopiero rozpoczyna się rok szkolny, a my wciąż mamy około 20 wolnych miejsc i zachęcamy do dalszej rekrutacji.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie zapewnia bezpłatną naukę w VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, I, II i III klasie branżowej szkoły I stopnia lub w formie pozaszkolnej (rzemieślnicza nauka zawodu) oraz zakwaterowanie i wyżywienie. Za uczestnictwo w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych podopieczny ośrodka otrzymuje wynagrodzenie.

Placówka dysponuje profesjonalnie wyposażonymi warsztatami: fryzjerskim, krawieckim, gastronomicznym, budowlanym. Dzięki czemu po ukończeniu kursów podopieczny ma szansę zostać fryzjerem, krawcem, kucharzem, murarzem-tynkarzem, magazynierem-logistykiem, pracownikiem pomocniczym w gastronomii czy monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W wolnych chwilach podopieczni mogą korzystać z sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, siłowni oraz świetlicy.

Cezary Rutkowski                                         
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Piotr Babulewicz

Reklama