Reklama

Jubileuszowe Gaudeamus igitur na Uniwersytecie w Białymstoku

Ćwierć wieku samodzielności (wcześniej była tu Filia Uniwersytetu Warszawskiego) uczelnia wykorzystała na intensywny rozwój. Dziś UwB kształci na ponad 40 kierunkach i jest regionalnym liderem pod względem liczby grantów z Narodowego Centrum Nauki.

„Ludzie, którzy budują umysły”

– Uniwersytet w Białymstoku przez te 25 lat stworzył wspaniałą wspólnotę, wspaniały zbiór ludzi, którzy budują ludzkie umysły, bo tym się przecież uniwersytet zajmuje. Mimo różnych zagrożeń, niepewności my ciągle trwamy, a to dla uniwersytetu jest najważniejsze – mówił prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor UwB.

Jak dodał, dotychczasowe 25 lat to dobry punkt wyjścia.

– Uniwersytet już ma się czym pochwalić, a myślę, że kolejne lata będą tylko potwierdzeniem tego, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Miejsce dla ambitnych

Wspaniale spełnionej misji edukacyjnej, naukowej, ale i społecznej gratulował władzom UwB Artur Kosicki.

– Uczelnia, na której sam zdobywałem tytuł magistra prawa, a może już niedługo doktora, jest wspaniałym miejscem do studiowania dla młodych, ale ambitnych ludzi. Uniwersytet w Białymstoku to ośrodek akademicki z licznymi sukcesami naukowymi, co jest ogromnie ważne dla rozwoju województwa podlaskiego – zaznaczył marszałek.

Jak zauważył, kadrę uczelni cechuje nie tylko ogromna wiedza merytoryczna, ale także wspaniałe podejście do studentów.

– Takich właśnie nauczycieli akademickich spotkałem, studiując na wydziale prawa tej uczelni. Doceniam ich nie tylko za przekazaną wiedzę, ale też za wartości, którymi teraz kieruję się w służbie publicznej na rzecz województwa podlaskiego.

Marszałek podziękował Przemysławowi Czarnkowi, ministrowi edukacji, za wspódziałanie i wsparcie dla uczelni. Podkreślił też wartość współpracy UwB z Samorządem Województwa Podlaskiego. To m.in. otwarcie obserwatorium czy organizacja wystawy Xylopolis na Expo 2020 w Dubaju.

– Mam nadzieję, że ta współpraca będzie dalej rozwijana z korzyścią dla uczelni, ale także regionu i naszych mieszkańców – dodał Artur Kosicki.

Inwestycja w przyszłość

Z kolei prof. Włodzimierz Bernacki, wiceminister w resorcie edukacji i nauki, zaznaczył, że szkoła wyższa jest miejscem szczególnym, głównie przez wzgląd na odpowiedzialność, jaka spoczywa na pracownikach naukowych.

– Z jednej strony kształcimy, z drugiej wychowujemy, a z trzeciej przygotowujemy tych, którzy zajmą w przyszłości nasze miejsca – powiedział.

Jak podkreślił, priorytetem obecnego rządu, również w sferze nauki, jest idea zrównoważonego rozwoju. Powołując się na słowa Przemysława Czarnka zapewnił, że wspólnota akademicka Uniwersytetu w Białymstoku zawsze może liczyć na wsparcie, również finansowe, ze strony resortu.

Po uroczystej immatrykulacji słuchaczy pierwszego roku i doktorantów, nastąpiło wręczenie Medali Uniwersytetu w Białymstoku i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu.

Spotkanie inauguracyjne zakończył wykład prof. dr. hab. Cezarego Kukli pt. „Idea uniwersytecka: tradycja a wyzwania współczesności”.


Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Reklama