Reklama

Rekordowe pieniądze na Ochotnicze Straże Pożarne

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zakup odzieży ochronnej, pojazdów i sprzętu specjalistycznego i szkolenia druhów strażaków. Dofinansowanie na łączną kwotę 3 mln zł otrzyma 111 samorządów z regionu. W poniedziałek, 25 marca radni wojewódzcy podjęli decyzję w sprawie rekordowej dotacji.


Zakłada się także możliwość zakupu samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych, zestawów hydraulicznych czy agregatów prądotwórczych. W ramach powyższej pomocy dopuszczalny zostanie również remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remonty pojazdów.

Dotacje pozwolą na szkolenia skierowane do druhów OSP w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym np. zasady kierowania ruchem czy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

W Podlaskiem działa około 340 jednostek OSP. To właśnie strażacy ochotnicy najczęściej jako pierwsi znajdują się w miejscach pożarów, wypadków czy pomagają walczyć ze skutkami klęsk żywiołowych.

W latach 2019 – 2023 z budżetu województwa na podlaskie OSP przekazano około 10 mln zł.

W załączeniu lista przyznanych dotacji.

Aneta Kursa
red.: Małgorzata Sawicka

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama