Reklama

Blisko 5,4 mln zł z budżetu województwa na podlaskie zabytki

Dofinansowanie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru otrzyma 71 projektów. Podczas poniedziałkowych (25.03) obrad radni wojewódzcy podjęli decyzję w sprawie zatwierdzenia listy beneficjentów.


Do konkursu o dotacje wpłynęły 74 wnioski, z czego 71 otrzymało pozytywną rekomendację. W zdecydowanej większości dotyczyły one remontów obiektów sakralnych: świątyń katolickich, prawosławnych czy domów modlitw staroobrzędowców.  

– W Podlaskiem, o czym mówiliśmy wielokrotnie, to właśnie świątynie stanowią największy procent obiektów zabytkowych. Są one pod opieką parafii, a te nie zawsze mogą sobie pozwolić na kosztowne remonty, bo wiadomo, że koszty prac przy zabytkach są wielokrotnie wyższe niż przy zwykłych budynkach – mówił marszałek Artur Kosicki.

Po 100 tys. zł otrzymają m.in. Staroobrzędowa Gmina Wyznaniowa w Suwałkach na remont podłogi i ścianki działowej w pochodzącej z początków XX wieku Molennie pw. Św. Nikoły Cudotwórcy. Pieniądze w wysokości 100 tys. zł otrzyma też parafia pw. Św. Anny w Radziłowie na konserwację ołtarza w jednym z najciekawszych podlaskich zabytków – drewnianym kościele pw. Św. Barbary w Kramarzewie. Został wybudowany w 1739 r. i zanim trafił do Kramarzewa, gromadził wiernych w oddalonym o kilka kilometrów Radziłowie. Świątynia wraz z dzwonnicą jest prawdziwą perłą wśród podlaskich zabytków. Samorząd Województwa Podlaskiego od kilku lat regularnie wspiera prace konserwatorskie przy obiekcie.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama