Reklama

Porozumienie między białostockim Centrum Edukacji Nauczycieli a 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej

Ma ono na celu m.in. propagowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa, ale także integrację środowiska wojskowego i kadry pedagogicznej. Dokumenty w tej sprawie podpisali w poniedziałek, 18 marca, płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. PBOT oraz dyrektor CEN w Białymstoku Ryszard Chodyniecki. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele samorządu województwa – marszałek Artur Kosicki i przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski.


W podobnym tonie wypowiedział się dyrektor CEN Ryszard Chodyniecki. Podkreślił on, że ta inicjatywa jest cenna „zwłaszcza w dobie dzisiejszych wydarzeń, które dzieją się przy naszej granicy”.

– Mam nadzieję, że tak jak do tej pory mieliśmy okazję i możliwość skorzystać z doświadczenia żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, tak będziemy w dalszym ciągu to robić – mówił.

Z kolei Bogusław Dębski zauważył, że wiedza w zakresie obronności jest przydatna nie tylko w obliczu ewentualnych konfliktów zbrojnych.

– Pogłębienie edukacji w zakresie obronności jest konieczne nie tylko, jeśli chodzi o wojnę. Każdego dnia zdarzają się różne sytuacje, a „terytorialsi” są zawsze blisko nas. Inicjatywa, która tutaj powstała jest jak najbardziej konieczna – powiedział.

Sfinalizowanie wieloletniej współpracy

W ramach zawartego w poniedziałek porozumienia CEN zobowiązuje się m.in. do uczestnictwa w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym oraz w szkoleniach kadry nauczycielskiej z udziałem przedstawicieli 1.PBOT. Centrum ma również zapewnić przedstawicielom brygady wyznaczonym do prowadzenia ww. zajęć niezbędne warunki i pomoce naukowe.

1. PBOT z kolei ma udzielać wsparcia merytoryczno-organizacyjnego w procesie edukacyjnym kadry nauczycielskiej CEN, zorganizować szkolenia proobronne oraz prowadzić działania promocyjno-informacyjne, dotyczące popularyzacji służby wojskowej wśród nauczycieli.

Anna Augustynowicz
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama