Reklama

Reklama

» Po pełnej wyzwań pierwszej połowie roku, Grupa Audi potwierdza prognozy finansowe na cały…


  • Wyniki finansowe Grupy Audi po sześciu miesiącach roku 2019: przychody 28,8 mld euro; zysk operacyjny 2,3 mld euro, operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży 8,0 procent

  • Stały, wysoki poziom przepływów pieniężnych netto rzędu 2,3 mld euro – nawet pomimo dyscypliny wydatkowej

  • Członek zarządu AUDI AG ds. finansów Alexander Seitz mówi: „Plan Transformacji Audi pomaga nam podejmować konsekwentne działania przeciw wielu niekorzystnym czynnikom”

  • W drugiej połowie roku w pełni elektryczne Audi e-tron pojawi się również na rynku chińskim

 

 

 

W tym samym okresie Audi poczyniło duże wydatki związane z mobilnością jutra. W wyniku powyższych, operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży rzędu 8,0 za pierwsze półrocze tego roku, był poniżej prognozowanego, długoterminowego wskaźnika oscylującego w przedziale od 9 do 11 procent, ale mieścił się w widełkach od 7 do 8,5 procent prognozowanych na rok 2019. Pomimo wielu przeszkód, Grupa Audi potwierdziła swoje cele finansowe na ten rok.

 

„Tak jak się spodziewaliśmy, rok 2019 jest dla nas prawdziwym testem. Działamy w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, pełnym niekorzystnych dla nas czynników, ale wdrażając Plan Transformacji Audi podejmujemy konsekwentne działania przeciwko temu trendowi” – mówi Alexander Seitz, członek zarządu AUDI AG ds. finansów, rynku chińskiego i zagadnień prawnych. „Jednocześnie – podobnie jak wielu naszych konkurentów – musimy odświeżyć wizję naszego modelu biznesowego i pracować ciężko nad długofalową konkurencyjnością. Nasza nowa strategia „Konsekwentnie Audi” definiuje nasze zamierzenia i plany na przyszłość. To co teraz jest najważniejsze, to jej spójne wdrożenie. Wspólnie z przedstawicielami pracowników chcemy uzgodnić rozsądne rozwiązania pozwalające na sfinansowanie zmian.”

 

Strategiczne zmiany przedstawione przez zarząd Audi podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia pod koniec maja, w centrum uwagi stawiają dekarbonizację w całej Grupie, a w skład tego pojęcia wchodzi również ciągła rozbudowa oferty samochodów elektrycznych. Dzięki strategii „Konsekwentnie Audi”, rentowność i wartość firmy mają znacząco wzrosnąć w perspektywie długoterminowej. Planowane wydatki Audi do końca 2023 roku wyniosą około 40 miliardów euro.

 

W pierwszej połowie roku 2019 koncern z Ingolstadt przekazał do rąk klientów 906 180 samochodów marki Audi, co było wynikiem gorszym niż w analogicznym okresie roku 2018 (2018: 949 233). Globalny rynek motoryzacyjny również się skurczył – w podobnym stopniu – zatem udział rynkowy czterech pierścieni pozostał na mniej więcej tym samym poziomie. Niekorzystne dla Audi czynniki wynikały również z następstw przejścia na cykl testowy WLTP oraz z wielu zmian modelowych. Koncern spodziewa się, że inicjatywa modelowa już w drugiej połowie tego roku stymulować będzie wzrost sprzedaży. Wtedy na rynku pojawią się odświeżone wersje doskonale sprzedających się modeli A4 i Q7 oraz absolutna nowość: Audi Q3 Sportback. W segmencie samochodów luksusowych Audi powiększy swą ofertę o wersje plug-in np. modeli A7 i A8, o sportowego SUV’a SQ8 oraz o najbardziej dynamicznego członka rodziny A8. Na chińskim rynku swą premierę będzie miało w pełni elektryczne Audi e-tron oraz Audi Q8. W Stanach Zjednoczonych natomiast – nowa generacja ważnego z punktu widzenia firmy modelu, nowej generacji Audi Q3.

 

Przychody Grupy Audi za I półrocze 2019 wyniosły 28 mld 761 mln euro (2018: 31 mld 183 mln) i odzwierciedlają one nową, dostosowaną strukturę raportowania firmy. Z uwagi na wcześniejsze funkcjonowanie w ramach Grupy kilku importerów wielomarkowych, w latach poprzednich skonsolidowane sprawozdania finansowe Audi zawierały również dane o przychodach pochodzących ze sprzedaży samochodów innych marek znajdujących się w Grupie Volkswagen. Od początku roku 2019 przychody te raportowane są na poziomie Grupy Volkswagen. Po korekcie o te dane, przychody Audi za pierwsze sześć miesięcy tego roku były nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Pozytywne efekty pochodzą z oferty tzw. mixu modelowego i przede wszystkim płyną z premier modeli Audi e-tron i Audi Q8. Przychody marki Lamborghini, za sprawą super SUV’a Urus wzrosły o 75,6 procent.

 

Za pierwszą połowę tego roku Grupa Audi raportuje zysk operacyjny na poziomie 2 mld 300 mln euro (2018: 2 mld 761 mln). Spadek wynika między innymi z wyższej amortyzacji sieci produkcyjnej rozbudowanej w poprzednich latach i ze wzrostu kosztów osobowych. Wyższe wydatki na technologie przyszłości miały również negatywny wpływ na poziom zysku i doprowadziły do wzrostu stosunku wydatków na badania i rozwój do przychodów do 7,7 procent (2018: 6,5 procent). Pozytywnie natomiast na zyski wpłynęły niższe koszty dystrybucji, a firma z sukcesem cały czas wdraża Plan Transformacji. W kontekście programu poprawy wyników, Audi podjęło w pierwszej połowie roku działania, które będą miały pozytywny wpływ na zysk operacyjny w całym roku 2019, który powinien wzrosnąć o 1 mld euro.

 

Operacyjna rentowność ze sprzedaży w I półroczu spadła do 8,0 procent (2018: 8,9 procent). Pozytywny wpływ na wskaźnik rentowności miały efekty obniżające przychody po dekonsolidacji importerów wielomarkowych, co osłabiło spadek rentowności.

 

Zysk Grupy Audi za pierwszych sześć miesięcy tego roku wyniósł 2 mld 580 mln euro przed opodatkowaniem (2018: 3 mld 211 mln). W jego skład wchodzą wyniki finansowe, które częściowo z uwagi na wdrożenie nowych sposobów pomiaru spadły do poziomu 280 mln euro (2018: 450 mln).

 

Przepływy pieniężne netto w I półroczu w wysokości 2 mld 253 mln euro (2018: 2 mld 672 mln) po raz kolejny osiągnęły wysoki poziom, potwierdzając tym samym doskonałą wypłacalność Grupy Audi. W porównaniu z wynikami z roku ubiegłego, negatywny wpływ na nie miały spadek zysków przed opodatkowaniem i jednorazowy efekt związany z dekonsolidacją importerów wielomarkowych. Pozytywnymi czynnikami były tu natomiast zwiększona dyscyplina wydatków oraz zaostrzone strategiczne ukierunkowanie działań inwestycyjnych, co doprowadziło do spadku stosunku wydatków kapitałowych do przychodów do 3,0 procent (2018: 3,4 procent).

 

„W drugiej połowie roku wyraźnie przyspieszymy naszą restrukturyzację. Zamierzamy jeszcze bardziej ustabilizować wydajność Audi w niespokojnym otoczeniu” – podkreśla Alexander Seitz. „Nadchodzące wprowadzenie drugiego etapu cyklu WLTP będzie dla nas kolejnym wyzwaniem. Przez ostatnich kilka miesięcy intensywnie się do tego przygotowywaliśmy, a następnym naszym krokiem będzie skupienie się na redukcji powiązanych z tym zapasów.”

 

Rozpatrując pełen rok, Grupa Audi potwierdza swoją prognozę zysków i przewiduje operacyjną rentowność ze sprzedaży na poziomie od 7,0 do 8,5 procent. Wraz z umiarkowanie rosnącymi dostawami samochodów marki Audi, przychody powinny nieznacznie przekroczyć wartość z ubiegłego roku skorygowaną o zdekonsolidowane spółki importerskie. Firma przewiduje przepływy pieniężne netto w wysokości od 2,5 mld do 3,0 mld euro. Audi zakłada obecnie, że stosunek wydatków na badania
i rozwój będzie umiarkowanie wyższy niż docelowy korytarz wynoszący od 6,5 do 7,0 procent; na początku roku firma spodziewała się wskaźnika nieco powyżej docelowego korytarza. Z drugiej strony, Grupa Audi przewiduje obecnie niższy wskaźnik nakładów kapitałowych, który ma znaleźć się poniżej docelowego korytarza od 5,5 do 6,0 procent.

 

Wybrane główne dane sprzedażowo-finansowe Grupy Audi

 

I półrocze 2019

I półrocze 2018

Dostawy samochodów marki Audi

906 180

949 233

Przychody Grupy Audi w mln euro

28 761

31 183

Zysk operacyjny Grupy Audi w mln euro

2 300

2 761

Operacyjny wskaźnik rentowności ze sprzedaży Grupy Audi w procentach

8,0

8,9

Przepływy pieniężne netto Grupy Audi w mln euro

2 253

2 672

 

 

Zdjęcia i dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.audi.press-bank.pl

Źródło: Mototarget.pl