Reklama

Pieniądze na kulturę w Białymstoku na 2019 rok

Miasto Białystok planuje zorganizować pięć otwartych konkursów ofert w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego na 2019 rok. Na realizację projektów kulturalnych ma zostać przeznaczonych ponad 3,1 mln zł.

W projekcie budżetu miasta na 2019 rok znajdą się środki na organizację następujących konkursów:

  • Osiedlowy Dom Kultury – na Słonecznym Stoku (1,2 mln zł)
  • na działania całoroczne (1 mln 450 tys. zł)
  • festiwale muzyki elektronicznej (600 tys. zł)
  • na projekty niskobudżetowe, działania na osiedlach (300 tys. zł)
  • na II półrocze (350 tys. zł)

Dodatkowo na realizację projektów w trybie tzw. małych grantów planuje się wstępnie przeznaczyć 50 tys. zł.

Miasto Białystok co roku organizuje otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.

– Chcemy w ten sposób wspierać wydarzenia o wysokiej randzie artystycznej i działania promujące dziedzictwo narodowe – powiedział odpowiedzialny za kulturę zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Ale naszym celem jest też dostrzeżenie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej.

Konkurs Osiedlowy Dom Kultury ma zostać ogłoszony jeszcze w listopadzie 2018 r. Realizacja tego projektu pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej miasta. Zadanie zostanie zrealizowane między styczniem 2019 r. a grudniem 2021 r. W puli znajdzie się po 400 tys. zł na każdy rok, łącznie więc 1,2 mln zł. W tym samym miesiącu (listopad) planowany jest także konkurs na działania całoroczne w 2019 r. Chodzi tu m.in. o organizację wydarzeń kulturalnych o wysokiej randze, np. festiwali, spektakli, prezentacji, wspieranie wydarzeń teatralnych i tanecznych. Konkursowa pula to 1 mln 450 tys. zł.

W grudniu 2018 r. Miasto planuje zorganizować konkurs dotyczący festiwali muzyki elektronicznej, z budżetem 600 tys. zł. Tradycyjnie odbędzie się także konkurs na tzw. projekty niskobudżetowe – do 10 tys. zł (w lutym). Jego pula ma wynieść 300 tys. zł. Ostatnią propozycją jest konkurs na II półrocze 2019 roku. Ma odbyć się w kwietniu, jego pula ma wynieść 350 tys. zł.

Źródło Urząd Miejski Białystok