Od Czyżewa po Białystok bezkolizyjne skrzyżowania zwiększą bezpieczeństwo na kolei

Na podlaskim odcinku Rail Baltica, Czyżew – Białystok, dla podróżnych przebudowywane są stacje i przystanki. W Czyżewie i na linii

Na podlaskim odcinku Rail Baltica, Czyżew – Białystok, dla podróżnych przebudowywane są stacje i przystanki. W Czyżewie i na linii bezkolizyjne skrzyżowania zastępują przejazdy. Szybsze i wygodniejsze podróże oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym to niektóre efekty modernizacji linii. Inwestycję za 3,4 mld zł współfinansowaną ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę” realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W Czyżewie rozpoczęła się budowa wiaduktu nad torami linii Warszawa – Białystok. Bezkolizyjna przeprawa zastąpi przejazd w poziomie szyn. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz drogowego. Kierowcy bez czekania przed rogatkami dojadą do stacji i południowej części miasta. Dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ok 1 km nowej drogi przewidziany jest 3,5 m trakt. Roboty prowadzone są przy zachowanym ruchu pociągów. Wykonawca stawia podpory. Ciężki sprzęt pracuje przy budowie dróg, które połączą ul. Szkolną z ul. Ciechanowiecką.

Postępują prace obok linii kolejowej w mieście i terenie. Zaawansowana jest przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Nurską (DK 63). Roboty toczą się przy trzech mostach: kolejowym i dwóch drogowych, nad ciekami wodnymi w pobliżu wsi Czyżew Ruś-Kolonia. Koło wsi Siennica-Pietrasze powstaje wiadukt nad drogą gminną.

Podróże będą z dostępniejszych peronów

Na stacji w Czyżewie wykonano większość prac. Są nowe konstrukcje peronów. Przygotowany został nowy układ torów. Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów zapewniają zamontowane rozjazdy i urządzenia sterowania. Od wiosny pracuje nowa nastawnia wyposażona w komputerowe systemy. Budowane przejście podziemnego zapewni bezpieczną i wygodną komunikację na perony i drugą stronę miasta. Dla podróżnych zapewniono obsługę z peronu nr 2.

Na 70 km odcinku Czyżew – Białystok, poza Czyżewem kontynuowane są roboty na 6 stacjach i 12 przystankach. Prace widać na mostach, wiaduktach i przejściach pod torami. Zmienia się stacja Łapy. Wykonawca przygotowuje nowe obiekty. Usunięty został stary peron. Demontowane są wyeksploatowane tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem. W miejscu przejazdu na ul. ppłk. Nilskiego – Łapińskiego przygotowywany jest teren pod budowę wiaduktu kolejowego.

W Łapach i dzielnicy Łapy Osse PLK zbudują dwa wiadukty drogowe oraz cztery bezpieczne przejścia podziemne.

W Szepietowie podróżni korzystają już z dwóch nowych peronów. Budowane jest przejście podziemne. Przebudowywane są perony na przystankach Bojary, Baciuty, Trypucie i Niewodnica. W Białymstoku są roboty przy peronach, przejściu podziemnym i zadaszeniu na stacji.

W Uhowie nad Narwią powstaje konstrukcja drugiego mostu kolejowego.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość całej inwestycji to prawie 3,4 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na 2023 r. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Informacja prasowa

Reklama

Reklama