Reklama

Nowe place zabaw w Rutkach

Malutek jest mniejszy od Rozbrykańca i będzie służył młodszej grupie przedszkolaków. Oba są jednak tak samo bezpieczne i kolorowe. Wicemarszałek Marek Olbryś w środę 20 marca wziął udział w otwarciu dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach


– Jeden budowany był z projektu „Przedszkole naszych marzeń”, drugi, ten większy z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. Oba mają bezpieczną nawierzchnię i atestowane zabawki. Staramy się stworzyć w tej szkole jak najlepsze warunki dla wszystkich dzieci z naszej gminy. Inwestujemy w placówkę – powstały ostatnio sale sensoryczne, pracownia historyczna, laboratoria przyszłości – mówił wójt Rutek Dariusz Modzelewski.

Oba place zabaw otrzymały imiona wyłonione w konkursie. Jak poinformowała dyrektor szkoły Anna Wądołowska, mniejszy to Malutek, większy – Rozbrykaniec. Obie nazwy zaproponowały dzieci, a autorzy zwycięskich propozycji – Szymon Perkowski i Nikodem Szeligowski – otrzymali ogromne brawa i specjalne prezenty.   

Maluchy podziękowały swoim gościom artystycznym pokazem, którzy miał także przywołać radość, słońce i wiosnę. W pełni się to udało.  

tekst i fot.: Maciej Gryguc

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama