Reklama

Model podlaski. Wzorcowy przykład kształcenia zawodowego

Dualne kształcenie polega na zdobywaniu wiedzy teoretycznej w szkole, a praktycznej u pracodawcy. Taki model był powszechny jeszcze 30 lat temu w polskich szkołach zawodowych, na co wskazywali uczestnicy konferencji.

Dwa projekty Województwa Podlaskiego

– Ścisłe połączenie teorii z praktyką jest dziś bardzo cenione. Nasi przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych pracowników w swoich firmach. Zarząd województwa dostrzegł ten problem i dlatego realizujemy jeden projekt strategiczny i rozpoczynamy drugi, w którym współpracują: samorząd, nauka i biznes – powiedziała Wiesława Burnos.

Oba mają na celu przygotowanie wykwalifikowanych kadr, które odpowiedzą na potrzeby lokalnego rynku pracy.  Pierwszy ma służyć wyposażeniu pracowni szkolnych w nowoczesne urządzenia.

– Szkoły zawodowe i technika będą mogły ubiegać się o środki finansowe od 600 tys. zł do 2 mln zł i urządzić w swojej szkole pracownie: jedną dla uczniów, a drugą dla kadry. Taka pracownia w sposób praktyczny będzie uczyła, a uczeń – kończąc szkołę – uzyska odpowiedni certyfikat – zapowiedziała członek zarządu.

W ramach drugiego projektu, przy marszałku powstanie zespół, który będzie analizował potrzeby przedsiębiorców, pracował nad zmianą prawa w szkolnictwie zawodowym i dystrybucją funduszy unijnych na rozwój i promocję szkolnictwa branżowego, w szczególności dualnego.

Powrót do dobrych praktyk

Mamy już też w Podlaskiem przykład świetnej współpracy w prowadzeniu kształcenia dualnego, o czym mówili prelegenci podczas konferencji. Uczniowie Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku praktyki odbywają w firmie Alex, zajmującej się produkcją samochodowych instalacji gazowych.

– W żadnej szkole nie ma tak nowoczesnych maszyn, jak u nas. Przygotowujemy pracownika na własne potrzeby. Zaczyna od zera, od najprostszych rzeczy, potem przechodzi na asystenta operatora, a następnie na pracownika pod nadzorem instruktora – wyliczał Tadeusz Ożarowski, prezes Fundacji Dual Education System w Białymstoku i prezes firmy Alex. – Po trzech latach współpracy ze szkołą wiem, że to jest jeden z najlepszych modeli uzupełniających nasze kadry.

Szkoła również jest bardzo zadowolona z tej formy kształcenia dualnego.

– Zakład pracy, który przyjmuje ucznia na naukę zawodu, daje mu gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły i zdanym egzaminie zawodowym. A to pozwala na płynne przejście w rynek pracy – zauważyła Agnieszka Guzik, dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Białymstoku.

Prekursorzy nowoczesnej nauki zawodu

Model ten okazał się na tyle efektywny, że zainteresował Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

– Doświadczenie, jakie państwo wypracowali, daje nam nadzieję, że po przeprowadzeniu programu pilotażowego wypracujemy model, który będziemy chcieli rekomendować ministerstwu i wprowadzić w całym kraju – zapowiedział Jarosław Jabłoński.

Barbara Likowska-Matys
red.: Anna Augustynowicz
fot.: Piotr Babulewicz

Reklama