Reklama

Konferencja „Edukacja naturalnie”!

Jej celem jest upowszechnienie i udostępnienie do szerokiego wykorzystania modelu innowacji edukacyjnej i społecznej, jaką są przedszkola i szkoły leśne oraz edukacja bliska naturze.

Wyjątkowe spotkanie z doświadczonymi praktykami pozwoli zgłębić tematykę konferencji od strony ich doświadczeń.

Konferencja to także platforma wymiany wiedzy, budowania kontaktów oraz praktycznego przygotowania nauczycieli i edukatorów do wdrażania zasad edukacji leśnej.

Ważnym aspektem konferencji będzie wzbogacanie świadomości społecznej w zakresie syndromu deficytu natury i niwelowanie jej negatywnych skutków, takich jak ADHD, otyłość, depresja, problemy z integracją sensoryczną, obniżona wydolność krążeniowa.

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest wprowadzenie i promowanie metod edukacyjnych opartych o bliski kontakt z przyrodą, kiedyś rozumianych jako naturalne.

– Kontakt z naturą jest dla nas wyjątkowo dobroczynny. Stymuluje do jednoczesnego użycia wszystkich zmysłów. Uwrażliwiając je, osiągamy optymalny stan uczenia się. Natura to lekarstwo na zmęczenie umysłu: kontakt z nią zwiększa przepustowość mózgu. Już po godzinie w lesie czas koncentracji uwagi zwiększa się o jedną piątą, poprawia się też pamięć i zdolność abstrakcyjnego myślenia! – zaznaczyła Agnieszka Kudraszow z Fundacji trzy czte ry.

Wśród gości specjalnych pojawią się m.in. dr n. med. Katarzyna Simonienko, Adam Wajrak, Agata Preuss. W planie są wykłady, warsztaty terenowe oraz panele dyskusyjne w grupach, organizowane w lesie, na polanie, w bazach terenowych Leśnej szkoły i przedszkola Puszczyk.

Konferencja organizowana przez Fundację trzy czte ry odbędzie się na terenie bazy terenowej leśnej szkoły i przedszkola Puszczyk, Osowicze.

Bilety dostępne są do kupienia na stronie internetowej poświęconej przedsięwzięciu

źródło i fot.: Fundacja trzy czte ry!
oprac.: Paulina Tołcz

Reklama