Reklama

Kolejne próby nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy udaremnione

Cudzoziemcy ujawnieni zostali przez patrole SG z Placówek w Czeremsze, Mielniku, Dubiczach Cerkiewnych i Narewce. Między innymi usiłowali pokonać istniejącą barierę techniczną wykorzystując do tego drabinę. Byli to obywatele Jemenu, Egiptu i Syrii.

Funkcjonariusze z Straży Granicznej z Czeremchy w miejscowości Dobrowoda przystąpili do kontroli BMW na dolnośląskich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że 38- letni obywatel Gruzji, przewoził w  swoim aucie dwóch Jemeńczyków, którzy uprzednio nielegalnie przekroczyli polsko – białoruską granicę.  

Od początku bieżącego roku Straż Graniczna na białoruskim odcinku granicy zatrzymała 158 pomocników i  organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy.

  • Granica państwa
    Granica państwa

Reklama