Reklama

Granica polsko – białoruska, ubiegła doba w liczbach

Próby przekroczenia polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Bobrownikach, Dubiczach Cerkiewnych, Płaskiej, Białowieży i Mielniku.  Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowali się między innymi obywatele Syrii, Egiptu, Kongo, Kamerunu, Nigerii, Somalii, Iraku i Afganistanu. Na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych w sumie 30 cudzoziemców w kilku grupach usiłowało pokonać barierę podkopem lub korzystając z drabin.  Natomiast w  rejonie Bobrownik 9 osób przedostało się na terytorium Polski przez rzekę Świsłocz.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie współdziałając z  funkcjonariuszami Policji zatrzymali obywatela Ukrainy i dwóch Rosjan przewożących ośmiu nielegalnych migrantów. Cudzoziemcy przedostali się na terytorium Polski przekraczając granicę z Białorusią.  Kolejnego kuriera, również obywatela Ukrainy, zatrzymano w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Organizatorom nielegalnego przekroczenia granicy, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 

Od początku bieżącego roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zatrzymał 269 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko – białoruskiej i polsko- litewskiej.

 
  • Rejon rzeki granicznej
    Rejon rzeki granicznej

Reklama