Reklama

Podsumowanie ćwiczenia KOP-22

Celem ćwiczeń KOP-22 było doskonalenie taktyki działań przeciwrozpoznawczych i przeciwdywersyjnych, działań ratowniczo-ewakuacyjnych oraz wsparcia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przez trzy dni, zarówno w dzień, jak i w nocy żołnierze wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ćwiczyli m. in. prowadzenie działań patrolowych, pracę na posterunkach obserwacyjnych oraz przeszukiwanie terenu. Działania na lądzie wspierane były przez Grupy Rozpoznania Obrazowego korzystające z Bezzałogowych Statków Powietrznych FlyEye.

Na terenie województwa podlaskiego w ćwiczenie zaangażowani byli funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierani przez żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT, 5 Mazowieckiej Brygady OT, 9 Łódzkiej Brygady OT, Centrum Szkolenia Łączności i Infomatyki, a także 18 Pułku Rozpoznawczego. W sumie, w rejonach przygranicznych województw podlaskiego i lubelskiego ćwiczyło ponad 800 żołnierzy. Były to siły niezależne od tych, które od ponad roku wspierają Straż Graniczną w ochronie na granicy RP z Białorusią.

fot. DWOT

Reklama