Reklama

Dofinansowanie na ochronę własności intelektualnej w firmie

Usługę realizują eksperci z zakresu ochrony własności intelektualnej, doświadczeni w pracy z biznesem. Z raportu, jaki przygotowują, przedsiębiorca dowie się, jak obecnie są chronione prawa własności intelektualnej w jego firmie i pozna rekomendacje. To np.: rozwiązania dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy w zakresie ochrony własności intelektualnej, szacowany koszt wdrożenia rekomendowanych rozwiązań, propozycje wsparcia publicznego dla firm oferowane przez samorządy, agencje rządowe i odpowiednie instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych. Zanim raport trafi do przedsiębiorcy, przechodzi kontrolę jakości w UPRP.

Mała i średnia firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie 90 proc. kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej, w przypadku mikroprzedsiębiorstwa pułap dofinansowania wynosi 95 proc.

Aby ubiegać się o dotacje, wystarczy spełnić warunki:

  • być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  • mieć siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzić działalność w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;
  • wysokość wsparcia musi mieścić się w limicie dopuszczalnej pomocy de minimis.

Żeby złożyć wniosek, wystarczy zarejestrować się na stronie UPRP i wypełnić formularz.

To projekt pilotażowy, będzie trwał do końca października 2022 r. lub do wyczerpania pieniędzy. Nabór wniosków jest ciągły, a ostatnie wnioski będzie można składać do końca sierpnia 2022 roku.

Jak wykazują badania, polskie przedsiębiorstwa – w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej – w niewielkim stopniu korzystają z ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz rzadko dostrzegają wymierne korzyści płynące ze świadomej ochrony tych praw. Projekt ma uświadomić przedsiębiorcom, ile mogą zyskać na takiej ochronie.

Więcej o usłudze na stronie urzędu patentowego

źródło: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
oprac.: Barbara Likowska-Matys
red.: Aneta Kursa
fot.: UMWP

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama