Reklama

Szpital kliniczny z certyfikatem od Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia przyznał USK akredytację na trzy lata. Szpital od dawna przygotowywał się do tej zewnętrznej oceny. Podczas trzydniowej kontroli został dokładnie zbadany  przez zespół wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Oceniali oni wszystkie najważniejsze aspekty, które wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich zgodność z obowiązującymi w Europie standardami. Badane były m.in.: sposób prowadzenia opieki nad pacjentem, przestrzeganie praw pacjenta, prawidłowość stosowanych zabiegów, znieczulenia, farmakoterapia, raportowanie zakażeń szpitalnych czy też zarządzanie informacją. Kontrolowano jednostki zarówno przy ul. Skłodowskiej, jak i Żurawiej.  

– Bardzo się cieszę z otrzymania certyfikatu. Nie jest on jednak dla mnie zaskoczeniem, bo widzę codziennie ciężką pracę naszych pracowników, ich zaangażowanie i oddanie pacjentom –  powiedział dr hab. Jan Kochanowicz, dyrektor USK w Białymstoku. – Jesteśmy szczególnie dumni z otrzymania certyfikatu akredytacyjnego w czasie trwania pandemii. Jesteśmy bowiem szpitalem, który w ostatnim czasie leczy najwięcej pacjentów zakażonych koronawirusem w Podlaskiem. Przy tak ogromnym obciążeniu, udało nam się również przygotować do akredytacji, dlatego ten certyfikat cieszy podwójnie – dodał.

Posiadanie akredytacji to prestiż, ale nie tylko. Przekłada się również na lepsze warunki finansowe w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie w Polsce tylko 178 szpitali posiada akredytację. USK już po raz drugi ubiegał się o certyfikat. W 2019 roku, niestety, nie otrzymał akredytacji.

CMJ jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 r., w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Z kolei program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 r. i został opracowany na podstawie wzorów instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network, koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej, zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

źródło: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
oprac.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Mateusz Duchnowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama