Reklama

Blisko 4,4 mln zł na wsparcie podlaskich jednostek ochrony zdrowia

– Sprzęt kupiony za przyznane dotacje poprawi zdecydowanie jakość opieki w szpitalach, na czym nam jako zarządowi bardzo zależy – mówi Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną zdrowia. 

Nowy tomograf w BCO

tomograf.png

Placówka otrzyma ponad 3 mln zł na zakup tomografu komputerowego. W ramach przedsięwzięcia szpital zmodernizuje także pomieszczenia Pracowni Tomografii Komputerowej.

Badanie tomografem komputerowym to obecnie podstawowe badanie obrazowe w diagnostyce większości chorób nowotworowych. Odrywa ono obok radiologii bardzo ważną rolę na różnych etapach leczenia.

Kupno nowego tomografu ma zaowocować poprawą diagnostyki u pacjentów BCO z chorobami nowotworowymi. Nowoczesne aparaty pozwalają obniżyć dawkę promieniowania jonizującego, którą otrzymują badani. Jest to szczególnie istotne u pacjentów onkologicznych, u których zakres badania jest duży, wysoka jest też częstotliwość kontroli w krótkich odstępach czasu.

Aparaty dotychczas pracujące w BCO są wysłużone, zdarzają się im awarie i wyłączenia z pracy. Eliminacja tego problemu zwiększy liczbę wykonanych badań.

Białostockie Centrum Onkologii na przestrzeni ostatnich lat notuje duży wzrost liczby wykonywanych badań tomografii komputerowej. W 2017 r. wykonano łącznie 7 191 badań, trzy lata później – 11 528.

Sprzęt dla chorych na COVID-19

sniadecja.png

Szpitalowi wojewódzkiemu w Białymstoku zarząd województwa przyznał dofinansowanie w wysokości ponad milion zł. Ma być przeznaczone na zakup aparatury służącej do opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. Będzie to aparat USG i przyłóżkowy aparat RTG dla Działu Diagnostyki Obrazowej. Z kolei defibrylator, aparat USG, dwa respiratory transportowe doposażą Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).

szpital suwalki.png

Wsparcie finansowe z budżetu województwa otrzyma także Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Ponad 304 tys. zł dotacji posłuży zakupowi aparatury medycznej: kilkudziesięciu urządzeń do dekontaminacji, które będą pracować w pomieszczeniach obejmujących część poradni specjalistycznych oraz część administracyjną.

Zakupione mają też być: EKG, holtery RR oraz holter EKG na potrzeby Poradni Kardiologicznej uruchomionej na początku listopada br.  Z kolei autorefraktometr, stacja diagnostyczna do badań progresji krótkowzroczności oraz tonometr to urządzenia na potrzeby Poradni Okulistycznej dla Dorosłych i Dzieci.

Małgorzata Sawicka
red.: Cezary Rutkowski

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama