Reklama

Białostocki TenderHut maszeruje na GPW

Notowana na NewConnect Grupa Kapitałowa TednerHut, tuż przed majówką wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu, w związku z planami spółki dotyczącymi przejścia na Główny Parkiet Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka nie planuje emisji akcji.  

Grupa TenderHut intensywnie się rozwija. W marcu zaraportowała przychód skonsolidowany na poziomie 61 mln złotych za 2021 rok, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Spółka oszacowała również wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku, wykazując skonsolidowany przychód na poziomie 17,9 mln zł, co stanowi wzrost o 26 % w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2020. Pod koniec ubiegłego roku w drodze emisji akcji TenderHut pozyskał z rynku kapitał w kwocie 6,7 mln zł, który przeznacza na akwizycje. W ostatnim czasie do grupy dołączyły cztery kolejne podmioty w tym: KISS digital, KISS comunication, Brainhint oraz IntelliLex.  

– Wejściu na główny parkiet warszawskiej giełdy nie będzie towarzyszyła dodatkowa emisja akcji. Kapitał, który pozyskaliśmy podczas ostatniej emisji jest odpowiedni do realizacji naszych celów biznesowych, w tym realizacji strategii M&A. Wiosną tego roku dołączyły do nas cztery spółki, i myślę, że do końca roku na pokładzie TenderHut znajdą się kolejne, zwiększając nasz globalny potencjał – mówi Robert Strzelecki, prezes zarządu Grupy TednerHut.  

Kapitalizacja na dzień złożenia prospektu (29.04.2022 r.) wyniosła ponad 126 mln PLN przy kursie akcji na poziomie 63 zł. Kapitał spółki dzieli się na 2 0005 403 zarejestrowane akcje. Prospekt został przygotowany w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1.010.509 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, 3.342 akcje zwykłe na okaziciela serii C1, 47.526 akcji zwykłych imiennych serii C2, 134.026 akcji zwykłych na okaziciela serii D1, 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E1. Akcje dopuszczane, z wyłączeniem akcji zwykłych imiennych serii C2 oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E1 są notowane na rynku NewConnect. Akcje zwykłe imienne serii C2 zostaną zamienione na akcje zwykłe na okaziciela. 

TenderHut działa w szeroko rozumianym sektorze IT. Po ostatnich akwizycjach i wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Grupie TenderHut wyróżnione zostało 5 segmentów: Software Development & Cybersec (SoftwareHut, Evertop, Brainhint, Kiss digital, ProtectHut), Digital Design & Marketing (ExtraHut, Kiss communications pod marką Human.pl), Lab Systems (Solution4Labs, Holo4Labs, a także Holo4Med w części wdrożeń LIS w szpitalnych laboratoriach), wsegmencie Venture Building Grupa rozwija startupy. Najbardziej dojrzałe z nich toZonifero (PropTech/WorkTech), Holo4Med (MedTech), Grow Uperion (EduTech i Gamifikacja) i StockAmbit (platforma crowdfundingowa). Ostatni segment to Usługi Holdingowe, w ramach których działają spółki TenderHut i LegalHut (doradztwo prawne). 

Reklama