Reklama

Bezpłatny kurs samoobrony w Białymstoku

Czujesz, że chcesz być bezpieczna? idealna propozycja dla pań, to organizowany przez Białostocką Straż Miejską bezpłatny kurs samoobrony pn. „Bezpieczna Białostoczanka”. W dniu dzisiejszym (9 stycznia) rozpoczęły się zapisy.

Straż Miejska w Białymstoku po raz kolejny zaprasza mieszkanki naszego miasta do udziału w kursie samoobrony. Tym razem w projekcie uczestniczyć będą mogły 24 panie. Uczestniczką może być wyłącznie osoba pełnoletnia, wobec której brak jest przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia. Zajęcia są przeznaczone dla tych kobiet, które nie brały udziału we wcześniejszych edycjach kursu.

Organizatorom kursu zależy na tym, aby nauczyć uczestniczki właściwych reakcji i stosowania technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.

– Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkanek – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński. – Oczywiście najlepiej, żeby panie nigdy nie musiały korzystać z nabytych umiejętności, ale z pewnością warto je posiadać.

Zajęcia z samoobrony realizowane będą w każdą sobotę, w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Pogodnej 12 w Białymstoku, w terminie od 12 stycznia do 2 marca 2019 r., w godz. 16.00-17.30.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w środę (9 stycznia) i czwartek (10.01.), w godz. 9.00-14.00, do działu kadr Straży Miejskiej (telefon 85 869 67 53). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

To już siódma edycja tego kursu samoobrony w Białymstoku. Do tej pory przeszkolono 200 mieszkanek Białegostoku.

Źródło Urząd Miejski Białystok