Reklama

Weekend seniora z kulturą w Muzeum Podlaskim

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, ul. Pałacowa 2

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Ekspozycja wnętrz pałacowych XVIII–XIX w.”

1 października 2022 r., godz. 12.00

2 października 2022 r., godz. 12.00

Prezentowana obecnie ekspozycja w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy jest wypadkową pomiędzy wyglądem XVIII i XIX-wiecznych wnętrz mieszkalnych a wymogami wystawienniczymi. Parter zajmuje ekspozycja mebli, obrazów i drobnych wyrobów rzemiosła artystycznego, mieszczących się w ramach chronologicznych XVIII wieku. Piętro (o odmiennym od oryginalnego podziale wnętrza) zawiera kolekcję mebli polskich, w stylu francuskim i angielskim, z przełomu XVIII/XIX wieku oraz I połowy XIX wieku. Ekspozycję uzupełniają liczne rzeźby, wyroby ze szkła i porcelany słynnych wytwórni europejskich, zegary, świeczniki i dywany.

Z pierwotnego wyposażenia pałacu zachowały się jedynie 2 płyty kominkowe z Gryfem Branickich i Ciołkiem Poniatowskich, które prezentowane są w dawnych apartamentach Branickich, tam też znajdują się portrety właścicieli rezydencji oraz osób z nimi związanych: królów Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz generała Stanisława Mokronowskiego.

Wstęp: 2 zł/os.

Muzeum Ikon w Supraślu ul. Klasztorna 1

2 października 2022 r., godz. 10.00

Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza na spotkanie z cyklu „Sztuka Ikony” poświęcone ikonom maryjnym prezentowanym na wystawie czasowej „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia…” Słynące łaskami ikony na Podlasiu.

Ikony maryjne były i wciąż pozostają jednym z najcenniejszych skarbów, stanowiąc pewnego rodzaju realizację proroczych słów Maryi: „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” [Łk 1, 48-49].

Magnificat stał się inspiracją tytułu oraz wystawy. W czasie spotkania zostanie przedstawiona ikonografia, historia i kult czczonych podlaskich ikon Matki Bożej: z Drohiczyna, Hodyszewa, Bielska Podlaskiego, Brańska, Juchnowca Kościelnego, Leśnej Podlaskiej, Różanegostoku, Strabli oraz Wasilkowa. Pośród prezentowanych zabytków znajdują się wizerunki datowane od XVII do XX wieku. Najstarsza z prezentowanych ikon Matki Bożej datowana jest na rok 1640 i pochodzi z prawosławnej parafii pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie.

Wstęp: 2 zł/os.

Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2

1 października 2022 r., godz. 13.00

2 października 2022 r., godz. 13.00

,,Rzeczne miasto portowe – Tykocin” – spacer historyczny

Uczestnicy spaceru w towarzystwie pracowników Muzeum w Tykocinie udadzą się szlakiem nowo powstałej ścieki edukacyjnej wzdłuż brzegu rzeki Narwi. Przewodnim motywem opowieści będzie rola portu tykocińskiego w polityce gospodarczej Branickich na Podlasiu oraz unikalny układ przestrzenny Tykocina, który sprawił, ze miasto zostało wpisane na ogólnopolską listę Pomników Historii. Zachęcamy do zabrania ze sobą aparatów fotograficznych lub telefonów komórkowych.

Wstęp: 2 zł/os.

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45

2 października 2022 r., godz. 12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Malowane obiektywem Wiktora Wołkowa” połączone z podstawowym szkoleniem z fotografowania telefonem komórkowym oraz smartfonem.

W 2022 roku przypadają dwie ważne rocznice związane ze znakomitym fotografikiem Wiktorem Wołkowem: osiemdziesiąta rocznica urodzin oraz dziesiąta rocznica śmierci artysty. Założeniem wystawy jest ukazanie zwiedzającym bogatego dorobku Wiktora Wołkowa poprzez połączenie klasycznej prezentacji zdjęć z pokazem przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, wzbogacenie tradycyjnego przekazu o dźwięk i efekty wizualne.

Na wystawie prezentowane są wybrane fotografie artysty oraz elementy jego warsztatu.

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są pod nr telefonu: + 48 509 336 841.

Wstęp: 2 zł/os.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel

 

Źródło: Wrota Podlasia

Reklama