Reklama

Twarze SB

 Na otwarcie wystawy „Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981-1983” do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyszło wielu dawnych działaczy solidarnościowych. Wśród nich znalazł się organizator podziemnych drukarni Dariusz Boguski, który na otwarcie przyszedł z córką.

 „Represje stanu wojennego” to wystawa, która po raz kolejny w działalności Instytutu Pamięci Narodowej powraca do naszej najnowszej historii. Dla jednych, tak jak choćby salwującego się wówczas ucieczką z balkonu Jerzego Rybnika noc z 12 na 13 grudnia to wciąż do końca niezabliźnione rany, ale musimy pamiętać że kolejne pokolenia mogą traktować wydarzenia z 1981 roku jako jeszcze jedną datę do wykucia na lekcji historii przypominał dr hab. Cezary Kuklo – dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku.

 Wystawa eksponuje nie tylko fotogramy i dokumenty ilustrujące powstawanie i działalność NSZZ „Solidarność”, bezmiar represji indywidualnych i zbiorowych jakie spadły na społeczeństwo w długich miesiącach stanu wojennego, ale również po raz pierwszy na taką skalę – ludzi aparatu władzy. Właśnie w trosce o pełną pamięć o prześladowanych IPN zdecydował się pokazać fotografie i informacje o przebiegu pracy zawodowej ponad czterdziestu funkcjonariuszy, zajmujących kierownicze stanowiska w Służbie Bezpieczeństwa. A jednak ich działalność nie złamała ducha oporu wśród ówczesnych związkowców. W uwolnienie Polski od komunizmu i normalne życie swoich dzieci wierzył Dariusz Boguski – redaktor i organizator podziemnych drukarni, który na wystawę przyszedł z córką.

 Obecny na uroczystości Metropolita Białostocki abp. Edward Ozorowski również doskonale pamięta 13 grudnia 1981 roku. Wtedy udało mu się jeszcze wczesnym rankiem poświęcić związkowy sztandar „Solidarności” ówczesnych zakładów im. Sierżana. Metropolita apelował, by oprócz zła, jakie sprowadził na kraj stan wojenny nie zapominać o uwolnionych wśród rodaków pokładach dobra. Wspominano zaangażowanie kościoła w pomoc internowanym i ich rodzinom, ale także bezinteresowne wsparcie wielu zapomnianych dziś już ludzi.

https://www.bstok.pl/up/news/1014_1.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1014_2.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1014_3.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1014_4.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1014_5.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1014_6.jpg https://www.bstok.pl/up/news/1014_7.jpg

Reklama