Reklama

Trwa nabór do programu Groby i cmentarze wojenne w kraju

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór o wsparcie finansowe na odnowienie grobów oraz cmentarzy wojennych w kraju oraz prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat okresu wojennego. O dofinansowanie mogą się ubiegać sprawujące opiekę nad miejscami pamięci jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, uczelnie publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, a także osoby prawne. Nabór do programu zakończy się 30 listopada br.

W ramach programu wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, a możliwa kwota uzyskania dofinansowania każdego z nich wynosi od 10 000 zł do 300 000 zł.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2022 r. będą informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca do aplikowania o środki finansowe oraz  prosi o zapoznanie się z regulaminem i wytycznymi wspomnianego Programu.

Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oprac.: Cezary Rutkowski

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama