Reklama

Wyprawki dla małych czytelników

Kolejnych 500 wyprawek, przekaże młodym Czytelnikom Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, w ramach kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książnica Podlaska rozda 500 pakietów, wśród których znalazły się te, dedykowane małym Czytelnikom z Ukrainy. Dzięki takim działaniom dzieci uczą się jak korzystać z biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, gdzie można czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Dzieci wraz z rodzicami zaproszone są do wszystkich filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej (oprócz filii nr 14 – esperanto) na terenie Białegostoku. Projekt będzie realizowany do momentu rozdania wszystkich wyprawek.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku bierze udział w kampanii „Mała Książka – Wielki Człowiek” od 2018 roku.

źródło: Książnica Podlaska w Białymstoku
oprac.: Paulina Dulewicz

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama