Reklama

„Święty Antoni dzieciom – festyn rodzinny”

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej złożyła 8 kwietnia 2024 r. ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Święty Antoni dzieciom – festyn rodzinny”. Ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).


Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 11 kwietnia 2024 r. do dnia 17 kwietnia 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Reklama

Reklama