Reklama

Stypendia dla studentów oraz nowi członkowie Komitetu Tadeusza TruskolaskiegoSzczególnie uzdolnieni studenci białostockich uczelni będą mogli otrzymać miejskie stypendium. W czwartek (9 czerwca) Rada Miasta podjęła decyzję o ustanowieniu nowego programu stypendialnego. Projekt uchwały i wniosek o jej podjęcie przygotował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.Szczególnie uzdolnieni studenci białostockich uczelni będą mogli otrzymać miejskie stypendium. W czwartek (9 czerwca) Rada Miasta podjęła decyzję o ustanowieniu nowego programu stypendialnego. Projekt uchwały i wniosek o jej podjęcie przygotował prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Celem nowego programu stypendialnego jest wsparcie najlepszych studentów studiujących na uczelniach wyższych mających siedzibę lub filię w Białymstoku. Stypendia będą stanowiły wyraz uznania za wyjątkowe osiągnięcia. Nagroda kierowana jest do tych osób, które wykazują się szczególnymi dokonaniami w działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej czy wolontariacie. Stypendia przyznawane będą studentom, którzy studiują na uczelniach mających siedzibę lub filię w Białymstoku i w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium wykazali się szczególnymi osiągnięciami. Średnia ocen studenta ubiegającego się o stypendium – w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku – nie może być niższa niż 4,3. Natomiast wiek kandydata – nie wyższy niż 26 lat. Liczba stypendiów oraz ich wysokość ustalana będzie przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W skład komisji przyznającej stypendia wejdzie:

  • 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
  • 2 przedstawicieli Rady Miasta Białystok,
  • 6 przedstawicieli uczelni, które zadeklarowały współpracę.

Uczelnie, które zgłosiły chęć do pracy w komisji stypendialnej to:

  • Politechnika Białostocka,
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  • Uniwersytet w Białymstoku,
  • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – filia w Białymstoku,
  • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku,
  • Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – filia w Białymstoku.

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów są jednym z projektów, który powstał w ramach współpracy radnych prawosławnych z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim. Ta współpraca będzie kontynuowana. Radni startujący w wyborach samorządowych w 2018 r. z listy Komitetu Obywatelskiego z ramienia Forum Mniejszości Podlasia podjęli decyzję o wstąpieniu do Komitetu Tadeusza Truskolaskiego. Są to radni: Stefan Nikiciuk, Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz. Do Komitetu Tadeusz Truskolaskiego wstępuje także zastępca prezydenta Adam Musiuk, który również w 2018 r. startował do Rady Miasta z ramienia Forum Mniejszości Podlasia.

– Zawsze podkreślałem, że jestem otwarty na nowe środowiska. Komitet jest propozycją dla wszystkich bezpartyjnych samorządowców, którzy są po stronie wartości demokratycznych. Witam bardzo serdecznie nowych członków. Liczę, że współpraca się zacieśni i będzie jeszcze lepsza – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Agnieszka Zabrocka

Reklama