Reklama

Warsztaty z identyfikacji zabytkowej broni i amunicji

W piątek 10 czerwca odbyły się warsztaty dla funkcjonariuszy, Straży Granicznej, KAS i Policji z identyfikacji zabytkowej broni i amunicji. Gospodarzem szkolenia było Muzeum Wojska w Białymstoku. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 funkcjonariuszy podlaskich służb mundurowych.

Wśród poruszanych przez białostockich muzealników oraz ekspertów z podlaskiej KAS i Straży Granicznej zagadnień znalazły się m.in.:

  • rozpoznawanie istotnych elementów zabytkowej broni i amunicji,
  • przeciwdziałanie nielegalnemu wydobyciu zabytków,
  • przemyt zabytkowych militariów,
  • obrót towarami o znaczeniu strategicznym.

Funkcjonariusze mieli również możliwość zapoznać się z militariami znajdującymi się w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku oraz ekspozycją białostockiego Parku Militarnego.

Nabyte umiejętności praktyczne oraz wiedza teoretyczna przyczynią się do podniesienia kwalifikacji funkcjonariuszy realizujących zadania z zakresu zwalczania przestępczości.

Reklama